KAYNAKLAR

Mevzuatta “eşya” tanımı nasıl yapılmıştır, bununla ilgili kayıt zorunluluğu var mıdır?

REACH Yönetmeliği Madde 3(3)’te “eşya” tanımı şu şekilde yapılmaktadır: “ Üretimi esnasında, kendisine, işlevini kimyasal bileşiminden daha yüksek düzeyde tanımlayacak özel bir şekil, yüzey veya tasarım verilen bir nesnedir.” REACH Yönetmeliği kapsamında, örneğin tişörtler, zemin döşemeleri, plastik ambalajlar “eşya” kategorisinde değerlendirilmektedir.

REACH Yönetmeliği gereğince “kayıt”, maddenin özellikleri ile ilgili bilgiyi içeren bir teknik dosya ile gerektiğinde bu madde için düzenlenmiş olan bir güvenlik değerlemesini içeren kimyasal güvenlik raporunun Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) sunulması işlemidir. “Eşya” içindeki maddelerin ise REACH kapsamında kayıtları eşya üreticisi veya ihracatçısı için aşağıdaki şartların her ikisinin de ortaya çıkması halinde söz konusu olacaktır:

-Maddenin eşyadan normal veya makul biçimde öngörülebilir salınımının tasarlanmış olması;

-A.B. Bölgesine ihracı yapılan eşya içinde salınımı olan maddenin yıllık miktarının 1 tonu aşması.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ