KAYNAKLAR

CLP Yönetmeliği Nedir, Benim Firmamı da Kapsayacak mı?

Madde ve karışımların sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama konularındaki hükümleri düzenleyen 1272/2008/EC sayılı CLP Yönetmeliği eski 67/548/EEC ve 99/45/EC sayılı yönetmelikleri tadil ve ilga edip 1907/2006/EC sayılı Yönetmeliklerde değişiklik yapılıp, kaldırılarak; 1907/2006/EC sayılı REACH Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerini de düzenleyerek 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Birleşmiş Milletlerin kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesine dair Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi’nin (GHS) 2. versiyonunun AB hukukuna uyarlanmış halidir. Aşamalı bir sistemle 67/548/EEC ve 99/45/EC sayılı direktiflerin yerini bir geçiş döneminin sonunda tamamen almıştır.


Firmanız kimyasal madde veya karışımları üretiyor, AB pazarına arz ediyor veya dağıtımını gerçekleştiriyorsa CLP Mevzuatı firmanızı kapsayacaktır. Yıllık tonaj durumuna bakmaksızın madde ve/ veya karışımlarınızı AB’de piyasaya arz etmeden önce CLP hükümlerine uygun biçimde sınıflandırmanız, etiketlemeniz ve ambalajlamanız gerekmektedir. “Piyasaya arz” kavramı, bir madde veya karışımı, ödeme iadesi veya ücretsiz teslimat durumlarını da kapsayacak şekilde fiziksel olarak üçüncü şahıslar için mevcut hale getirmek anlamına gelmektedir.

Firmanızın üretici veya ihracatçı olması durumunda, bunların piyasaya arzını gerçekleştirmiyor olsanız dahi, REACH Yönetmeliği’nin 7 ve 9. Maddeleri uyarınca kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan maddelerinizi CLP’ye uygun olarak sınıflandırmanız gerekmektedir.

Yine yukarıda belirtildiği gibi firmanızın üretici veya ihracatçı olması durumunda, yıllık tonaj durumuna bakılmaksızın, kendi halinde veya zararlılık sınıflandırmasına sahip bir karışım içinde belli konsantrasyon limitlerinin üzerinde yer alan zararlı maddelerinizle, REACH kayıt yükümlülüklerine tabi olup piyasaya arz ettiğiniz her türlü maddenin ECHA tarafından oluşturulmuş olan sınıflandırma ve etiketleme envanterine girişinin yapılması gerekmektedir.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ