KAYNAKLAR

SEVESO nedir? Şu an Türkiye’de uygulanıyor mu? Uygulanıyorsa, neler yapılması gerekiyor?

1976 Yılında İtalya’nın SEVESO kasabasında gerçekleşen endüstriyel kaza sonrasında, endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan Seveso Direktifi (82/501/EEC) kabul edilmiştir. Bu direktifin kapsamı genişletilerek 1996 yılında 96/82/EEC Direktifi yürürlüğe girmiştir. İlerleyen yıllarda yaşanan bazı yeni endüstriyel kazalar sebebiyle bu direktif de yerini 2003/105/EEC Direktifine bırakmıştır.

SEVESO Türkiye’de, 27676 sayılı Resmi Gazetede 18 Ağustos 2010 tarihinde yayımlanmış olan “ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsamında uygulanmaktadır. Ancak bu yönetmelik 30 Aralık 2013 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 28867 sayılı yönetmeliğe bırakmıştır. 

Bu yönetmelik ile kuruluşların tesisleri dahilinde üretim, depolama ve/veya satış amacıyla tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, doğabilecek kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en düşük seviyeye indirilebilmesi, etkili ve sürekli bir korunmayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken tüm önlemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda, tüm kuruluşların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazılım portalı olan Çevre Bilgi Sistemi’ne giriş yapmaları ve tehlikeli kimyasallarını miktarları ile sisteme kaydetmeleri gerekmektedir. Bildirim sonunda işletme kapsam dışı çıkabilir veya alt/üst seviyeli kuruluş olarak sınıflandırılır. Kapsam içerisinde bulunan işletmelerin, bulundukları seviyeye göre; Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Raporu ve Acil Durum planlarını hazırlamak ve sunmak ile yükümlüdürler.
 

Ayrıca bakınız, Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolüne (SEVESO) Dair Yönetmelik Hizmetlerimiz Nelerdir?

İLETİŞİM BİLGİLERİ