KAYNAKLAR

Ürün içeriğimizde biyosidal aktif maddemiz var, yurt içi piyasaya arz ediyoruz? Yapılması gerekenler nelerdir?

Eğer ürününüzü biyosidal ürün olduğunu belirten bir iddia ile yurt içi piyasaya sunuyorsanız veya sunmak istiyorsanız, 31 Aralık 2009 tarihli, 27449 sayılı (4. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve 12 Mart 2014 tarihli, 28939 sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında başvurularınızı gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 


Güncel yönetmelik kapsamında biyosidal ürünün envanter ya da ruhsat başvurusu yapılmalıdır.


Biyosidal ürünün güncel yönetmelikte belirtilen ürün tipleri için ve belirtilen süre içinde envanter başvurusu yapılabilir. Envanter kaydı uygun bulunan biyosidal ürün, yönetmelikte belirtilen süre içerisinde piyasada bulunabilir. 


Biyosidal bir ürünü ruhsatlandırma aşaması kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1.    Ürüne ait ön başvurunun T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM)’ne yapılması
2.    Ön başvurusu onaylanan ürünlerin HSGM tarafından belirlenen analizlerinin müdürlük tarafından yetki verilen laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi
3.    Analizi uygun bulunan ürünlerin ruhsat başvuru dosyasının hazırlanıp HSGM’ye sunulması
4.    HSGM tarafından değerlendirilen ruhsat dosyasının uygun bulunması halinde biyosidal ürüne ait ruhsatın alınması
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ