KAYNAKLAR

Ürün içeriğimizde biyosidal aktif maddemiz var, yurt içi piyasaya arz ediyoruz? Yapılması gerekenler nelerdir?

Eğer, ürününüzü biyosidal ürün olduğunu belirten bir iddia ile yurt içi piyasaya sunuyorsanız veya sunmak istiyorsanız, 31 Aralık 2009 tarihli 27449 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında başvurularını gerçekleştirmeniz gerekmektedir.


Ürününüze ait biyosidal ön başvurunuzun Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından onaylanmasının ardından, ürününüze ait Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan testler, yine Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan laboratuarlarda gerçekleştirilir. İçeriği Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde belirtilmiş olan, Biyosidal Ürününüze ait Ruhsat Dosyası Halk Sağlığı Kurumuna teslim edilir ve yetkililerce değerlendirmeye alınır. Değerlendirmenin sonunda, dosyanın uygun bulunması halinde, Ürününüzü Biyosidal Ürün kapsamında Ruhsatlandırmış olursunuz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ