MEVZUAT

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlere ilişkin yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının, işletmelerin ve işletmecilerin yükümlülüklerini belirlemektir.

Çevreye Etkisi Olan ve Çevreye Etkisi Yüksek Olan Faaliyet ve Tesisler listelenerek, yükümlü ve muaf oldukları izin ve lisanslar Yönetmelik içerisinde belirtilmiştir.


Değişiklik:
• 24.12.2009 tarihli, 27442 sayılı Resmi Gazete
• 24.2.2010 tarihli, 27503 sayılı Resmi Gazete
• 25.4.2010 tarihli, 27562 sayılı Resmi Gazete
• 16.8.2011 tarihli, 28027 sayılı Resmi Gazete
• 31.12.2011 tarihli, 28159 sayılı Resmi Gazete

İLETİŞİM BİLGİLERİ