KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu GBF/SDS /MSDS Nedir ?

Yönetmelikteki tanım;
İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgeyi ifade eder.

Diğer açıklayıcı bir ifadeyle; 
Zararlı maddeler ve karışımlar ile temas halinde olabilecek herkese (üreten, nakliye eden, depolayan, elleçleyen…), bu zararlı maddelerin ve karışımların üreticisi veya dağıtıcısı tarafından hazırlanması ve sunulması yönetmeliğin bir hükmü olan, zarar/önlem iletişimini uluslararası geçerli ve ortak bir dil/format ile sunan belgedir.


Ayrıca bakınız, Kimler GBF/SDS /MSDS hazırlayabilir.

Ayrıca bakınız, GBF/SDS /MSDS hazırlanması hakkında firmalar hangi kriterlere neden dikkat etmelidirler?
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ