KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu GBF/SDS /MSDS Nedir ?

Yönetmelikteki tanım;
Güvenlik Bilgi Formu: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgedir.


Diğer açıklayıcı bir ifadeyle; Tehlikeli maddeler ve müstahzarlar ile temas halinde olabilecek herkese (üreten, nakliye eden, depolayan, elleçleyen…), bu tehlikeli maddelerin ve müstahzarların üreticisi veya dağıtıcısı tarafından hazırlanması ve sunulması yönetmeliğin hükmü olan, tehlike iletişimini uluslararası geçerli ve ortak bir dil/format ile gerçekleştiren belgedir.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ