KAYNAKLAR

GBF/SDS /MSDS hakkında firmalar hangi kriterlere neden dikkat etmelidirler? !

BİR GÜVENLİK BİLGİ FORMUNDA(GBF/SDS/MSDS) ÖNCELİKLE BAKILMASI GEREKEN KISIMLAR:

1) GBF’NUN, TÜRKİYE PAZARINDA TÜRKÇE OLMASI YÖNETMELİĞİN HÜKMÜDÜR.


2) GBF, T.C. 26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmelidir.
Bu yönetmelik adı veya tarih ve sayısı her sayfanın başında bulunmalıdır.


3) Bölüm 1’de Türkiye pazarına veren firmanın iletişim bilgileri olmalıdır. Ayrıca acil durum telefonu ve başvurulacak kişi/birim belirtilmelidir.

 

4) Bölüm 2’de nihai ürüne ait riskler açık ifadeleriyle belirtilmelidir. Bu ifadeler yönetmeliğimizde belirtilen cümleler olmalıdır.

 

5) Bölüm 3’de nihai ürünün sınıflandırılmasına etki eden tehlikeli bileşenler belirtilmelidir. Her bileşenin kendilerine has tehlikeleri R ibareleriyle belirtilmelidir.

 

6) Bölüm 8’de bileşenlerin ve/veya nihai ürünün maruziyet limitleri varsa belirtilmelidir. Maruziyet limitleri uzun süreli (8 saat) ve kısa süreli(15 dk.) maruziyet durumları için ppm ve/veya mg/m3 cinsinden belirtilmelidir.


7) Bölüm 11’de nihai ürün ve/veya bileşenlerine ait toksik dozlar varsa belirtilmelidir. Bu toksik dozlar, ağızdan, deriden ve soluma yoluyla maruziyet durumlarında ayrı ayrı belirtilmelidir.

 

8) Bölüm 14’de kimyasal ürüne uygun uluslararası nakliye bilgilerinin olması gerekir .

 

9) Bölüm 15’de nihai ürüne ait sembol (gerektiriyorsa), sembolün açıklaması, R ibarelerive açıklamaları, S ibareleri ve açıklamaları, sınıflandırmasına etki eden maddeler olmak zorundadır. Bu bölümde yer alan bilgilerin tamamı aynı zamanda ürün etiketinde de bulunmak zorundadır.

 

10) Bölüm 16’da Bölüm 3’deki kimyasalların kendilerine ait R ibareleri ve açıklamaları olmak zorundadır.

 

11) Ayrıca İş Güvenliği için GBF üzerindeki diğer bölümler de yüksek önem arz etmekte olup, nihai ürün tehlike sınıflandırmasına uygun olarak bilgiler eklenmelidir.

 

12) Bölüm 4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ, Bölüm 5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ, Bölüm 6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ, Bölüm 7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA, Bölüm 9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER, Bölüm 10 KARARLILIK VE TEPKİME

 

13) GBF’NU HAZIRLAYAN VEYA TERCÜME EDEN KİŞİNİN AKREDİTELİ KURULUŞTAN EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ, SERTİFİKALI OLMASI YÖNETMELİĞİN HÜKMÜDÜR.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ