CRAD BLOG

MEVCUT REACH KAYITLARINA DAİR FİRMA İSİMLERİ VE KAYIT NUMARALARI ECHA TARAFINDAN YAYIMLANDI.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), REACH kayıt dosyalarında yer alan firma isimlerini ve kayıt numaralarını yayımlamış bulunuyor. ECHA, Güvenlik Bilgi Formlarından elde ettiği daha detaylı bilgileri de önümüzdeki aylarda web sayfasında paylaşacak.

ECHA’nın yayımlamış olduğu bu bilgi aslında, kimyasallar hakkında erişime açılmış olan bilgilere ek olarak firma isimleri, kayıt numaraları ve PBT/vPvB değerlendirmelerine ait bilgilerle içeriğin genişletilmesine yönelik 2011 yılında alınmış olan kararın hayata geçirilmiş olduğunun göstergesidir. Kayıt sahipleri 2012 Ekim sonuna kadar, dosyalarını inceleme ve meşru ticari çıkarları için bir sorun görmeleri halinde de ek bilgilerin yayımlanmasına karşı gizlilik taleplerini iletme hakkına sahip bulunuyorlardı. Planlandığı gibi, ECHA, haklarında gizlilik talebi iletilmemiş olan tüm kayıt dosyalarını yayımlamaya başlamıştır.

REACH kayıt dosyalarında belirtildikleri şekilde firma isimleri ve kayıt numaraları, kayıt altına alınmış her bir madde için kamusal erişime ve bilgiye açılmış bulunuyor ve bu da yaklaşık 26000 firma adı ve kayıt numarası anlamına geliyor. Bu arada, arama fonksiyonu da geliştirilmiş bulunuyor.

Geriye kalan az sayıdaki firma adları ve kayıt numaralarının da önümüzdeki aylarda yayımlanması planlanmaktadır. Bunlar ekim ayı sonuna doğru ibraz edilen ve değerlendirilmeyi bekleyen kayıt dosyalarını içermektedir. Bunun yanında, kayıt sahibinin tedarikçi unvanının yayımı konusunda karar kılmış olduğu ve ECHA’nın da tedarikçinin rızasını gösteren onayı beklediği bazı “Tek Temsilci” dosyaları ile haklarında kayıt numarası talep edilmiş olup ancak REACH kapsamında dosyaların güncellenmesi gerçekleştirilmemiş olan NONS dosyaları da sırada bulunmaktadır.

Ayrıca, kayıt sahiplerinin firma isimlerinin gizli tutulmasını talep etmiş ve ECHA’nın da bu taleplerinin geçerliliğini sorgulamakta olduğu dosyalarda yer alan firma adları da henüz yayımlanmamıştır.

Kendi kaydınızı veya kullanım ve tonajlarınızla kapsamı altında bulunduğunuz tedarikçinizin kaydını kontrol etmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

Daha detaylı bilgi ve destek için CRAD ekibi ile temas sağlayabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ