CRAD BLOG

ECHA'NIN ÇOK YÜKSEK DERECEDE KAYGI VEREN (SVHC) MADDELER LİSTESİ 54 YENİ MADDENİN EKLENMESİYLE GÜNCELLENDİ.

19 Aralık 2012 tarihinde mevcut SVHC Aday Liste’ye 54 adet yeni maddenin eklenmesiyle, ECHA’nın bu yıl sonu için hedeflediği 136 maddelik hedef aşılarak toplamda 138 adet maddeye ulaşılmış bulunuyor.

Bir önceki güncelleme tarihi olan 18 Haziran 2012’de 84 maddeden oluşan ECHA’nın Çok Yüksek Derecede Kaygı Veren Maddeler (SVHC) Aday Listesi, 19 Aralık 2012 itibarıyla 54 yeni maddenin daha listeye eklenmesiyle toplamda 138 maddeye ulaşmış bulunmaktadır.

Böylelikle Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), ilgili yüksek düzeyde kaygı veren maddelerin en uygun risk yönetim uygulamalarıyla tanımlanıp belirlenmesine yönelik 2020 yılına kadar önüne koymuş olduğu uzun vadeli yol haritasına odaklanıp hedefleri doğrultusunda yoluna devam edeceğinin de sinyalini vermiş oldu.

Yeni eklenen maddelerin Aday Liste’ye giriş nedenleri ve yöntemleri konusunda da kısa bir bilgi vermek gerekirse; son 54 maddelik listenin ilk 23 maddesi, AB Üye Ülkeler Komitesi’nin kendilerine sunulmuş olan madde önerileri üzerinde yapmış olduğu incelemeler sonucunda oybirliğiyle listeye dahil edilmesini kabul etmiş olduğu maddeler olup geriye kalan 31 adedi ise kamusal müzakere süreci sonucunda, SVHC Aday Listesi’ne eklenmesine hiçbir itirazın gelmediği maddelerden oluşmaktadır.

Listedeki ilk 5 madde PBT (persistan, biyobirikimli ve toksik) ve/ veya vPvB (çok persistan çok biyobirikimli) olarak tanımlanmıştır. Takip eden 5 adet maddenin ise eşdeğer bir kaygı vericilik seviyesine yol açtıkları saptanmıştır. Bu 5 maddeden 3’ü, kuvvetli solunum hassaslaştırıcı özelliklerinden dolayı insan sağlığına ciddi olumsuz etkileri olduğunu gösteren bilimsel kanıtlara dayanarak listeye eklenmiştir. Geriye kalan 2 maddenin eklenme sebebi ise çevreye ciddi hasar veren özelliklerin bulunduğunun yine bilimsel kanıtlarla ispatlanmış olmasıdır.

Geriye kalan 44 madde ise 1907/2006 REACH Yönetmeliği’nin Madde 57 (a, b ve/ veya c bentleri) uyarınca kanserojen, mutajen ve/ veya üremeye toksik özelliklerinden dolayı SVHC Aday Listeye eklenmiş bulunmaktadır.

Bu son düzenleme sonrasında Aday Liste’de yer alan toplam madde sayısı 138’i bulmuştur. REACH Yönetmeliği tarafından öngörüldüğü üzere, bu maddelerin ileride “İzne tabi Maddeler Listesi” ne (REACH Ek XIV) dahil edilip edilmeyeceğine dair özel bir prosedür takip edilecektir.

Bugüne kadar oluşan deneyimlerimiz temelinde ifade etmek isteriz ki; bu maddeler çok büyük bir ihtimalle Ek XIV İzin Listesi’ne gireceklerdir ve birkaç yıl arayla yenilenmesi gereken ve sadece “belirli kullanımları” kapsayacak olan bu izin listesinde yer alabilmek hususu ekonomik ve ilave mesai ayırma anlamında son derece ağır şartlar gerektirmektedir. Dolayısıyla önerimiz, AB Bölgesi’ne –madde bazında- yılda 1 tonun üzerinde gönderilen her türlü içerik hammaddenizi listenin 138 maddelik en güncel hali ile karşılaştırıp dahil olan var ise AB Bölgesi için karışımlarınızda ikame madde arayışına girmeniz olacaktır.

Bu maddelerin eklenmesiyle toplam 138 maddeye ulaşan SVHC Aday Liste’nin güncellenmiş son haline ulaşmak için de aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

İlgili Madde listesi için tıklayınız.


19.12.2012 itibarıyla 138 maddeye ulaşan SVHC Aday Liste’nin son haline ulaşabileceğiniz orijinal kaynak ve ilgili haber:
Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) Aday Liste’de güncelleme yapıldığına dair 19.12.2012 tarihli haberin orijinali ve en son eklenen 54 maddenin listesi için tıklayınız.

S:No Madde Adı EC No CAS No Eklenme
 Tarihi
Eklenme Nedeni Kullanım Alanı Bilgisi
1 Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (Zr-RFC)  - - 19.12.2011 Kanserojen Neredeyse sadece endüstriyel uygulamalarda (endüstriyel fırın ve ekipmanların, otomotiv ve uçak/uzay endüstrisi) yüksek sıcaklık yalıtımında ve yangın korumada (yapı ve endüstriyel proses ekipmanları) kullanılır.  
2 Aluminosilicate Refractory  Ceramic Fibres (RFC) - - 19.12.2011 Kanserojen Neredeyse sadece endüstriyel uygulamalarda (endüstriyel fırın ve ekipmanların, otomotiv ve uçak/uzay endüstrisi) yüksek sıcaklık yalıtımında ve yangın korumada (yapı ve endüstriyel proses ekipmanları) kullanılır.  
3 4-Nonylphenol, branched and linear
[substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof]
- - 19.12.2012 Çevreye olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57f)  
4 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues) -   19.12.2012 Çevreye olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57f)  
5 N-pentyl-isopentylphthalate - 776297-69-9 19.12.2012 Üreme için toksik  
6 Bis(tributiltin)oxid (TBTO) 200-268-0 56-35-9 28.10.2008 PBT Tekstil endüstrisinde
7 4-aminoazobenzene 200-453-6 60-09-3 19.12.2012 Kanserojen  
8 Diethyl sulphate 200-589-6 64-67-5  19.12.2012 Kanserojen  
9 N,N-dimethylformamide 200-679-5  68-12-2 19.12.2012 Üreme için toksik  
10 Kobalt(II) diasetat 200-755-8 71-48-7  15.12.2010 Kanserojen ve
Üreme için toksik
Kobalt(II) diasetat, çoğunlukla katalizör üretiminde veya katalizör olarak kullanılır. Daha düşük oranlarda da, pigmentler, yüzey işlemcileri, alaşımlar, boyalar, kauçuk bağlayıcı ve yem katkısı olarak da kullanılabilir.
11 Formamide 200-842-0 75-12-7 18.06.2012 Üreme için toksik  
12 Methyloxirane (Propylene oxide) 200-879-2 75-56-9 19.12.2012 Kanserojen ve mutajen  
13 Phenolphthalein 201-004-7 77-09-8 19.12.2011 Kanserojen Başlıca laboratuvar ajanı olarak kullanılır (pH indikatör çözeltileri). Farmasotik karışımlar ve bazı özel uygulamalarda az da olsa kullanılmaktadır (örneğin pH indikatör kağıdı, kaybolan mürekkep).
14 Dimethyl sulphate 201-058-1 77-78-1 19.12.2012 Kanserojen  
15 Tetraethyllead 201-075-4 78-00-2 19.12.2012 Üreme için toksik  
16 Trikloroetilen 201-167-4 79-01-6  18.06.2010 Kanserojen Kategori 2 Genellikle,  klorlu ve florlu organik bileşiklerin üretiminde ara madde olarak kullanılır. Diğer kullanımları da metal parçaların yağının giderilmesi ve temizlenmesini, yapıştırıcılarda çözücü (solvent) olarak kullanılmasını içermektedir.
17 Akrilamid 201-173-7 79-06-1  30.03.2010 Kanserojen ve mutajen Plastik, atık su arıtımı, kozmetik, inşaat harçları, kağıt işleme
18 N-methylacetamide 201-182-6 79-16-3 19.12.2012 Üreme için toksik  
19 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen (musk ksilen) 201-329-4 81-15-2 28.10.2008 vPvB Koku içeriği, Temizlik ve kozmetik ürünler
20 Diizobutil ftalat 201-553-2 84-69-5 13.01.2010 Üreme için toksik Nitroselüloz, selülozeter,poliakrilat ve poliasetat dispersiyonları  için plastifiye edici  ve diğer plas.edicilerle kombineli olarak plastik, vernik, yapıştırıcı, patlayıcı  mad.ve tırnak cilasında plastiye edicilerde jelleştirici olarak. Geniş hacimli plastifiye maddesi olarak (oyuncak, boya, silgi, kozmetik, mutfak gereçleri), yumuşak plastik eşyalar
21 Dibutil ftalat (DBP) 201-557-4 84-74-2 28.10.2008 Üreme için toksik PVC'de yumuşatıcı, solvent, akışkanlaştırıcı
22 Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1]
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2]
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3]
[The individual cis- [2] and trans- [3] isomer substances and all possible combinations of the cis- and trans-isomers [1] are coveredby this entry].
201-604-9,
236-086-3,
238-009-9
85-42-7,
13149-00-3, 14166-21-3
19.12.2012 İnsan sağlığına olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57f)  
23 Benzil butil ftalat (BBP) 201-622-7 85-68-7 28.10.2008 Üreme için toksik Akışkanlaştırıcı, PVC, zemin kaplamaları, boya, mürekkep, yapıştırıcı, dolgu macunları
24 Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol) 201-861-7 88-85-7 19.12.2012 Üreme için toksik  
25 2-Methoxyaniline; o-Aniside 201-963-1 90-04-0  19.12.2011 Üreme için toksik 2-Methoxyaniline başlıca dövme boyalarının üretiminde ve kağıt, polimer ve aluminyum folyoların renklendirilmesinde kullanılır.
26 4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone (Michler’s ketone) 202-027-5   18.06.2012 Kanserojen  
27 Biphenyl-4-ylamine 202-177-1 92-67-1  19.12.2012 Kanserojen  
28 o-toluidine 202-429-0 95-53-4 19.12.2012 Kanserojen  
29 4-methyl-m-phenylenediamine (toluene-2,4-diamine) 202-453-1 95-80-7 19.12.2012 Kanserojen  
30 1,2,3-Trikloropropan 202-486-1 96-18-4 20.06.2011 Kanserojen ve üreme
için toksik
1,2,3-trichloropropane çoğunlukla klorlu solvent ve zirai ürünlerin üretiminde kullanılır. Monomer olarak da kullanılmaktadır. Geçmişte, 1,2,3-trichloropropane solvent, boya ve cila temizleyici ve yağ çözücü madde olarak da kullanılmıştır.
31 o-aminoazotoluene [(4-o-tolylazo-o-toluidine]) 202-591-2 97-56-3 19.12.2012 Kanserojen  
32 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline 202-918-9 101-14-4 19.12.2011 Kanserojen Reçineler ve polimer eşyaların, ayrıca diğer maddelerin üretiminde katılaştırıcı/sertleştirici olarak kullanılır. Madde,  inşaat  ve sanat alanlarında kullanılabilir.
33 N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline (Michler’s base) 202-959-2   18.06.2012 Kanserojen  
34 4,4'- Diaminodifenilmetan (MDA) 202-974-4 101-77-9 28.10.2008 Kanserojen Poliüretanlar, epoksi reçineler, yapıştırıcılar, yüksek performanslı polimerler
35 4,4'-oxydianiline and its salts 202-977-0 101-80-4  19.12.2012 Kanserojen ve
 mutajen
 
36 1-bromopropane (n-propyl bromide) 203-445-0 106-94-5  19.12.2012 Üreme için toksik  
37 1,2 Dichloroethane 203-458-1 107-06-2 19.12.2011 Kanserojen Bilhassa diğer maddelerin üretiminde kullanılır. Az da olsa Kimyasal ve farmasötik endüstrilerindeki ve  laboratuvarlarda solvent olarak kullanım alanına sahiptir.
38 2-Metoksietanol 203-713-7 109-86-4 15.12.2010 Üreme için toksik 2-Metoksietanol çoğunlukla kimyasal ara madde olarak kullanılır. Başka ve daha düşük oranlarda da laboratuar kimyasında solvent olarak kullanımı görülmektedir.
39 Furan 203-727-3 110-00-9 19.12.2012 Kanserojen  
40 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 203-794-9 110-71-4  18.06.2012 Üreme için toksik  
41 2-Etoksietanol 203-804-1 110-80-5 15.12.2010 Üreme için toksik 2-Etoksietanol çoğunlukla kimyasal ara madde olarak kullanılır. Başka ve daha düşük oranlarda da laboratuar kimyasında solvent olarak kullanımı görülmektedir.
42 2-Etoksietil asetat 203-839-2 111-15-9 20.06.2011 Üreme için toksik  
43 bis(2-methoxyethyl)ether 203-924-4 111-96-6 19.12.2011 Üreme için toksik Çoğunlukla reaksiyon solventi veya proses kimyasalı olarak kullanılır. Ayrıca pil elektrolitlerinde çözücü olarak ve dolgu macunları, tutkal, yakıt ve otomotiv bakım ürünlerinde kullanılır.
44 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme) 203-977-3 112-49-2  18.06.2012 Üreme için toksik  
45 Tris (2-kloretil) fosfat, TCP 204-118-5 115-96-8 13.01.2010 Üreme için toksik Akrilik reçineler, poliüretan,PVC ve vd polimerler  için alev geciktirici özellik vermek için katkı plastifiyeni  ve viskozite düzenleyici olarak. Yapıştırıcı, kaplama, alev geciktirici ve cila. Başlıca mobilya, tekstil ve yapı end.
46 Bis (2-etilhekzil)ftalat (DEHP) 204-211-0 117-81-7 28.10.2008 Üreme için toksik Akışkanlaştırıcı, tıbbi ürünler, PVC ürünler, tutkal, vernik, boya, mürekkep, kauçuk, ambalaj malzemeleri
47 Bis(2-methoxyethyl) phthalate 204-212-6 117-82-8  19.12.2011 Üreme için toksik Bis(2-methoxyethyl) phthalate için ECHA’ya kayıt yapılmamıştır. Bu nedenle maddenin, 1 ton/yıl üstü AB’de üretimi ya da ithalatı bulunmamaktadır. Geçmişte plastifiyan olarak  baskı mürekkepler, polimerik materyaller, boya, lake ve verniklerde kullanılmıştır.
48 Antrasen 204-371-1 120-12-7  28.10.2008 PBT Siyah kauçuk ve plastik ürünler
49 6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine) 204-419-1 120-71-8 19.12.2012 Kanserojen  
50 2,4- Dinitrotoluen 204-450-0 121-14-2 13.01.2010 Kanserojen Esnek poliüretan köpüklerin  üretiminde kullanılan toluen diisosiyanatın üretiminde kullanılır. Patlayıcı karışım üretimi için jelantinleştirici, plastiye edici ajan olarak. Patlayıcılar ve izosiyanatlar için ara-ürün olarak.
51 Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) 204-650-8 123-77-3 19.12.2012 İnsan sağlığına olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57f)  
52 N,N-dimethylacetamide (DMAC) 204-826-4 127-19-5  19.12.2011 Üreme için toksik Çözücü olarak, özellikle çeşitli maddelerin üretiminde ve  giysiler  ve diğer uygulamalar kullanılmak üzere elyaf imalatında kullanılır. Ayrıca “reagent” olarak ve endüstriyel kaplamada, yalıtım kağıdında, polimid film, boya ve  mürekkep  çıkarıcılarda kullanılır.
53 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
(4-tert-Octylphenol)
205-426-2 140-66-9 19.12.2011 Çevre üzerine olası ciddi etkilere sahip seviyelere eşdeğer Başlıca polimer karışımı ve etoksilat sürfaktan üretiminde kullanılır. Ayrıca yapıştırıcı, kaplama, mürekkep ve kauçuk eşyalar içinde bileşen olarak kullanılır.
54 Hidrazin 206-114-9 302-01-2,
7803-57-8 
20.06.2011 Kanserojen Hidrazin çoğunlukla, hidrazin türevlerinin üretiminde ara madde, polimerizasyonlarda monomer, su ıslahında paslanma önleyici, metal indirgeyici olarak ve kimyasal rafinasyonunda kullanılır. Ayrıca uzay araçlarında itici gaz ve askeri acil güç birimlerinde yakıt olarak da kullanılmaktadır.
55 Tricosafluorododecanoic acid 206-203-2 376-06-7 19.12.2012 vPvB  
56 Heptacosafluorotetradecanoic acid 206-803-4 376-06-7  19.12.2012 vPvB  
57 Kobalt (II) karbonat 208-169-4  513-79-1  15.12.2010 Kanserojen ve Üreme için toksik Kobalt(II) karbonat, çoğunlukla katalizör üretiminde kullanılır. Daha düşük oranlarda da, yem katkıları ve pigmentler, zemin kaplama fritleri gibi diğer kimyasalların üretiminde kullanılabilir.
58 [4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3) [with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] 208-953-6 548-62-9 18.06.2012 Kanserojen  
59 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol [with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] 209-218-2 561-41-1 18.06.2012 Kanserojen  
60 Diisopentylphthalate (DIPP) 210-088-4 605-50-5  19.12.2012 Üreme için toksik  
61 Methoxyacetic acid 210-894-6 625-45-6  19.12.2012 Üreme için toksik  
62 1,2-diethoxyethane 211-076-1 629-14-1 19.12.2012 Üreme için toksik  
63 Dibutyltin dichloride (DBTC) 211-670-0 683-18-1 19.12.2012 Üreme için toksik  
64 4,4'-methylenedi-o-toluidine 212-658-8 838-88-0  19.12.2012 Kanserojen  
65 1-Metil-2-pirrolidon 212-828-1 872-50-4 20.06.2011 Üreme için toksik 1-Metil-2-pirrolidon çoğunlukla, astarlar ve temizlik ürünlerinde solvent olarak, elektronik donanım üretiminde, bunların yanında da yarı iletken sanayinde, petrokimya işlemede, eczacılıkta ve zirai kimyasallarda kullanılır.
66 Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; DecaBDE) 214-604-9 1163-19-5  19.12.2012 PBT ve vPvB  
67 Diarsenik pentaoksidt 215-116-9 1303-28-2 28.10.2008 Kanserojen Cam, boyar maddeler
68 Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 18.06.2012 Üreme için toksik  
69 Orange lead (Lead tetroxide) 215-235-6 1314-41-6  19.12.2012 Üreme için toksik  
70 Lead monoxide (Lead oxide) 215-267-0 1317-36-8  19.12.2012 Üreme için toksik  
71 Trilead bis(carbonate)dihydroxide 215-290-6 1319-46-6 19.12.2012 Üreme için toksik  
72 Diarsenik trioksit  215-481-4 1327-53-3 28.10.2008 Kanserojen Cam, ahşap koruma
73 Disodyum tetraborat, susuz 215-540-4 1303-96-4,
1330-43-4,
12179-04-3
18.06.2010 Üreme İçin Toksik Kategori 2 Sulu çözeltilerde Disodyum tetraborat ve tetraboron disodyum heptaoksit aynı bileşikleri oluşturur. Birçok alanda kullanılmaktadır. Bunlar; cam ve cam elyafları, seramikler, deterjanlar ve temizleyiciler, kişisel bakım ürünleri, endüstriyel sıvılar, metalurji, yapıştırıcılar, alev geciktiriciler, biyositler ve gübrelerdir
74 Kromyum trioksit 215-607-8   15.12.2010 Kanserojen ve mutajen Kromyum trioksit, çoğunlukla elektro kaplama (sert krom ve dekoratif kaplama gibi) dönüştürme kaplamaları ve parlatma gibi metal kaplama işlemlerinde kullanılır. Ayrıca su bazlı ahşap koruyucularda sabitleme ajanı olarak da kullanılır. Daha düşük oranlarda kullanımları arasında; pigment ve boya üretimi, katalizör ve deterjan üretimi ile oksitleyici ajan sayılabilir.
75 Kurşun sülfokromat sarısı (C.I. Pigment Yellow 34) 215-693-7 1344-37-2 13.01.2010 Kanserojen ve Üreme için toksik Kauçuk, kaplama ve cilada boyama, renklendirme ve kaplama ajanı olarak. Tarım ekip. üretiminde, yol,  uçak üretim.Savunma alanı kamuflaj /cilada.
76 Henicosafluoroundecanoic acid 218-165-4 2058-94-8 19.12.2012 vPvB  
77 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) 219-514-3 2451-62-9 18.06.2012 Mutajen  
78 [4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) [with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] 219-943-6 2580-56-5  18.06.2012 Kanserojen  
79 Trilead diarsenate   222-979-5 3687-31-8 19.12.2011 Kanserojen & Üreme için toksik Bakır, kurşun ve değerli metallerin üretimindeki  kompleks hammaddeler (metalurjik proseslerin yan ürünleri) içinde mevcut bulunur.  Trilead diarsenate, kalsiyum arsenata ve diarsenik triokside dönüşen  metalürjik arıtma prosesindeki hammaddelerin içinde mevcut bulunmaktadır. Kalsiyum arsenatın çoğunluğu atık olarak atılırken diarsenik trioksit sonradan kullanılır.
80 Lead dipicrate 229-335-2 6477-64-1  19.12.2011 Üreme için toksik Lead dipicrate için ECHA’ya  kayıt yapılmamıştır. Madde, lead diazide ve lead styphnate gibi patlayıcıdır. Kapsül/fitil türü karışımlar içinde diğer iki kurşun bileşikleri ile beraber düşük miktarlarda kullanılabilir.
81 α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] 229-851-8   18.06.2012 Kanserojen  
82 Kobalt diklorid 231-589-4 7646-79-9 28.10.2008 Üreme için toksik* Boya, mürekkepte kurutma maddesi
83 Kromyum trioksit ve oligomerlerinden üretilen asitler, Grup aşağıdakilerden oluşur:
Kromik asit, dikromik asit, kromik asit ve dikromik asitlerin oligomerleri
231-801-5 ,
236-881-5
7738-94-5
13530-68-2
15.12.2010 Kanserojen Kromyum trioksit ve oligomerleri çoğunlukla elektro kaplama (sert krom ve dekoratif kaplama gibi) dönüştürme kaplamaları ve parlatma gibi metal kaplama işlemlerinde kullanılır. Daha düşük oranlarda kullanımları arasında; pigment ve boya üretimi, katalizör ve deterjan üretimi ile oksitleyici ajan sayılabilir.
84 Kurşun kromat 231-846-0 7758-97-6 13.01.2010 Kanserojen ve Üreme için toks Pigment ve boya üretimi. Dolayısıyla plastik eşyada. Endüstride kaplama ve  denizcilikte boya ürünlerinde. İlaçlama, sanat ürün boyaları, deterjan, ağartma, ışığa duyarlı md ve prototeknik tozda
85 Sodyum kromat 231-889-5 7775-11-3
 
18.06.2010 Kanserojen Kat. 2  Mutajen Kat. 2  Üreme İçin Toksik Kat. 2 Sodyum kromat, diğer krom bileşiklerinin üretiminde ara madde olarak kullanılmasının yanı sıra, laboratuarlarda analitik ajan olarak kullanılmaktadır (bu kullanım sınırlıdır).  Literatürde diğer potansiyel kullanımlarından bahsedilir fakat bu kullanımlarının AB’de mevcut olup olmadığı kesin değildir.
86 Arsenic acid 231-901-9 7778-39-4  19.12.2011 Kanserojen Ergimiş seramik camdan gaz kabarcıklarının uzaklaştırılmasında (inceltici ajan) ve lamine baskılı devre kartların üretiminde kullanılır. Ayrıca eser miktarlarda yarı iletkenlerin üretiminde ve laboratuvar ajanı olarak kullanılır.
87 Calcium arsenate   231-904-5 7778-44-1  19.12.2011 Kanserojen Calcium arsenate özellikle bakır, kurşun arıtımında kompleks hammaddelerin (metalurjik proseslerin yan ürünleri) içinde mevcut bulunur.  Madde, ergimiş metalden nikelin çöktürülmesinde ve diarsenik trioksidin üretiminde kullanılmaktadır. Ancak maddenin büyük bir kısmının atığa gittiği gözlenmektedir.
88 Potasyum dikromat          231-906-6 7778-50-9 18.06.2010 Kanserojen Kat. 2  Mutajen Kat. 2  Üreme İçin Toksik Kat. 2 Potasyum dikromat, krom metal üretiminde, metallerin kaplanması ve işlenmesinde korozyon önleyici olarak kullanılır. Diğer reaktiflerin üretiminde, yükseltgen(oksitleyici) madde olarak fotolitografide,  laboratuarlardaki cam eşyaların temizlenmesinde, laboratuarlarda analitik ajan olarak, tekstilde renk sabitleyici (mordant) olarak kullanılır.
89 Kurşun hidrojen arsenat 232-064-2 7784-40-9  28.10.2008 Kanserojen ve Üreme için toksik Ahşap koruma
90 Potasyum kromat  232-140-5 7789-00-6 18.06.2010 Kanserojen Kat.2 Mutajen Kat. 2 Potasyum kromat, metallerin işlenmesi ve kaplanmasında, reaktiflerin, kimyasalların ve tekstillerin üretiminde,  seramiklerde renklendirici madde olarak, pigmentlerin/mürekkeplerin üretiminde ve laboratuarlarda analitik reaktif olarak kullanılır.
91 Stronsiyum kromat 232-142-6 7789-06-2
 
20.06.2011 Kanserojen  
92 Amonyum dikromat      232-143-1 05.09.7789 18.06.2010 Kanserojen Kat. 2  Mutajen Kat. 2  Üreme İçin Toksik Kat. 2 Genellikle oksitleyici ajan (yükseltgen madde) olarak kullanılır. Bilinen diğer kullanımları;   ışığa duyarlı ekranların üretiminde ve tekstil ürünlerin üretiminde renk sabitleyici (mordant) olarak kullanımıdır. Metal proseslerinde ve laboratuarlarda analitik ajan olarak da kullanılır.
93 Pyrochlore, antimony lead yellow 232-382-1 8012-00-8  19.12.2012 Üreme için toksik  
94 Borik Asit 233-139-2,
234-343-4
10043-35-3, 11113-50-1 18.06.2010 Üreme İçin Toksik Kategori 2 Borik asit, alev geçiktirici, antiseptik, koyurucu ve kararlılığı sağlayıcı (consistency-influencing) özelliklerinden dolayı birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kullanım alanları; deterjan ve temizleyciler, yapıştırıcılar, oyuncaklar, endüstriyel yağlar, fren yağları, cam, seramik, alev geciktiriciler, boyalar, dezenfaktanlar, kozmetik, gıda katkıları, gübreler, böcek ilaçları ve diğer ürünlerdir.
95 Lead dinitrate 233-245-9 10099-74-8 19.12.2012 Üreme için toksik  
96 Kobalt(II) sulfat 233-334-2 10124-43-3  15.12.2010 Kanserojen ve Üreme için toksik Kobalt(II) sulfat,  çoğunlukla pigmentler, muhtemel katalizörler veya kurutucular gibi diğer kimyasalların üretiminde kullanılır. Diğer uygulamalar arasında, elektro kaplama gibi yüzeye işlemleri, korozyon önleme, renksizleştirme, piller, hayvan yem katkıları ve toprak gübreleri sayılabilir.
97 Kobalt(II) dinitrat 233-402-1 10141-05-6 15.12.2010 Kanserojen ve Üreme için toksik Kobalt(II) dinitrat, çoğunlukla katalizörleri de kapsayan diğer kimyasalların üretiminde kullanılır. Diğer uygulamalar arasında yüzey işlemcileri ve piller sayılabilir.
98 Sodyum dikromat 234-190-3 7789-12-0,
10588-01-9 
28.10.2008 Kanserojen, mutajen ve Üreme için toksik Pigmentler ve boyalar
99 Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 234-329-8 11103-86-9 19.12.2011 Kanserojen Havacılık/uzay sektörlerinde kaplayıcı olarak, çelik ve alüminyum bobin kaplama, araç kaplama sektörleri başlıca kullanım alanlarıdır.
100 Silicic acid, lead salt 234-363-3 11120-22-2  19.12.2012 Üreme için toksik  
101 Lead oxide sulfate 234-853-7 12036-76-9  19.12.2012 Üreme için toksik  
102 Lead titanium trioxide 235-038-9  12060-00-3  19.12.2012 Üreme için toksik  
103 Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6  19.12.2012 Üreme için toksik  
104 Trilead dioxide phosphonate 235-252-2 12141-20-7 19.12.2012 Üreme için toksik  
105 Tetralead trioxide sulphate 235-380-9 12202-17-4 19.12.2012 Üreme için toksik  
106 Tetraboron disodyumheptaoksit, sulu 235-541-3 12267-73-1  18.06.2010 Üreme İçin Toksik Kategori 2 Sulu çözeltilerde Disodyum tetraborat ve tetraboron disodyum heptaoksit aynı bileşikleri oluşturur.
Birçok alanda kullanılmaktadır. Bunlar; cam ve cam elyafları, seramikler, deterjanlar ve temizleyiciler, kişisel bakım ürünleri, endüstriyel sıvılar, metalurji, yapıştırıcılar, alev geciktiriciler, biyositler ve gübrelerdir.
107 Dioxobis(stearato)trilead 235-702-8 12578-12-0 19.12.2012 Üreme için toksik  
108 Lead titanium zirconium oxide 235-727-4 12626-81-2  19.12.2012 Üreme için toksik  
109 Kurşun kromat molibdat sülfat kırmızısı (C.I. Pigment Red 104) 235-759-9 12656-85-8  13.01.2010 Kanserojen ve Üreme için toksik Kauçuk, kaplama ve cilada boyama, renklendirme ve kaplama ajanı olarak. Tarım ekipmanı üretimi, yol, uçak
110 Lead diazide, Lead azide   236-542-1      13424-46-9 19.12.2011 Üreme için toksik Sivil ve savunma amaçlı kullanımlar için tetikleyici veya itici, piroteknik cihazlarda da tetikleyici olarak  kullanılır.
111 Lead
bis(tetrafluoroborate)
237-486-0  13814-96-5 19.12.2011 Üreme için
toksik
 
112 Lead styphnate 239-290-0 15245-44-0 19.12.2011 Üreme için toksik Başlıca küçük kalibreli astar ve tüfek mühümmatı olarak kullanılır. Piroteknik, toz tahrikli cihazlar içinde ve patlayıcı olarak kullanımlar sivil kullanım için yaygın olan diğer kullanımlarıdır.
113 Lead cynamidate 244-073-9  20837-86-9 19.12.2012 Üreme için toksik  
114 Dichromium tris (chromate) 246-356-2 24613-89-6  19.12.2011 Kanserojen Havacılık/uzay, çelik ve alüminyum kaplama sektörlerinin metal yüzey işlemleri için karışımlarda kullanılır.
115 Hexahydromethylphthalic anhydride [1],
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2],
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3],
 Hexahydro-3-methylphthalic anhydride  [4]
[The individual isomers [2], [3] and [4] (including their cis- and trans- stereo isomeric forms) and all possible combinations of the isomers [1] are covered by this entry]
247-094-1,
243-072-0,
256-356-4,
260-566-1
25550-51-0, 19438-60-9, 48122-14-1, 57110-29-9  19.12.2012 İnsan sağlığına olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57f)  
116 Hekzabromosiklododekan (HBCDD) ve ve bütün ana  tanımlı diastereoisomerleri: Alfa-HBCDD
Beta-HBCDD /Gama-HBCDD 
247-148-4 ve 221-695-9 25637-99-4, 3194-55-6, (134237-50-6) (134237-51-7) (134237-52-8) 28.10.2008 PBT (article 57d) PC ve televizyon kasaları, Yalıtım panelleri, ambalaj malzemeleri, elektrik&elektronik cihazlar, döşemelik kumaşlar ve giysiler
117 Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5  19.12.2011 Kanserojen Başlıca kullanım alanları araç kaplama ve havacılık/uzay sektörleridir.
118 Acetic acid, lead salt, basic 257-175-3 51404-69-4  19.12.2012 Üreme için toksik  
119 Sulfurous acid, lead salt, dibasic 263-467-1 62229-08-7  19.12.2012 Üreme için toksik  
120 Zift, katran, yüksek sıcaklık 266-028-2 65996-93-2  13.01.2010 Kanserojen1, PBT ve vPvB Antrasen ve karbon siyahı gibi diğer maddelerin üretiminde kullanılır.Fırınlarda indirgenme ajanı olarak kullanılabilriler. İhrakiyede, doyurmada,  mühürleme ve korozyon önlemede kullanılır. UVCB maddeler olup  başlıca endüstriyel ara-ürünler, su yalıtımlı boya, membran ve asfaltta kullanılır.
121 1,2- Benzendikarboksilik asit, di-C7-11-dallanmış ve lineer alkil esterler (DHNUP) 271-084-6 68515-42-4 20.06.2011 Üreme için toksik ECHA'ya DHNUP ile ilgili herhangi bir kayıt dosyası sunulmamıştır. Dolayısıyla madde AB içinde yıllık 1 tonun üzerinde üretiliyor veya ithal ediliyor gibi görünmemektedir. Geçmişteki ana kullanım alanlar olarak; PVC ürünlerde plastikleştirici, sabunlar, yapıştırıcılar ve astarlardaki kullanımı sayılabilir.
122 Silicic acid (H2Si2O5), barium salt (1:1), lead-doped
[with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for 'toxicity for reproduction' Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD); the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008]
272-271-5 68784-75-8  19.12.2012 Üreme için toksik  
123 [Phthalato(2-)]dioxotrilead 273-688-5 69011-06-9 19.12.2012 Üreme için toksik  
124 1,2-Benzendikarboksilik asit, di-C6-8-dallanmış alkil esterler, C7-zengin (DIHP) 276-158-1 71888-89-6 20.06.2011 Üreme için toksik ECHA'ya DIHP ile ilgili herhangi bir kayıt dosyası sunulmamıştır. Dolayısıyla madde AB içinde yıllık 1 tonun üzerinde üretiliyor veya ithal ediliyor gibi görünmemektedir. Geçmişteki ana kullanım alanları olarak; izolasyon malzemelerinde plastikleştirici, astarlar ve potansiyel olarakbaskı mürekkepleri sayılabilir.
125 Pentacosafluorotridecanoic acid 276-745-2 72629-94-8  19.12.2012 vPvB  
126 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear 284-032-2 84777-06-0 19.12.2012 Üreme için toksik  
127 Alkanlar, C10-13, kloro (Kısa zincirli klorlu Parafinler) 287-476-5 85535-84-8 28.10.2008 PBT ve vPvB Kauçuk, boyalar, contalar, yapıştırıcılar, tekstil sektörü, dolgu macunları
128 Antrasen yağı 292-602-7   90640-80-5  13.01.2010 Kanserojen1, PBT ve vPvB Antrasen ve karbon siyahı gibi diğer maddelerin üretiminde kullanılır.Fırınlarda indirgenme ajanı olarak kullanılabilriler. İhrakiyede, doyurmada,  mühürleme ve korozyon önlemede kullanılır. UVCB maddeler olup  başlıca endüstriyel ara-ürünler, su yalıtımlı boya, membran ve asfaltta kullanılır.
129 Antrasen yağı, Antrasen pastası 292-603-2 90640-81-6 13.01.2010 Kanserojen2, mutajen3, PBT ve vPvB Antrasen yağı ile aynı.
130 Antrasen yağı, hafif antrasen 292-604-8 90640-82-7 13.01.2010 Kanserojen2, mutajen3, PBT ve vPvB Antrasen yağı ile aynı.
131 Fatty acids, C16-18, lead salts 292-966-7 91031-62-8  19.12.2012 Üreme için toksik  
132 Antrasen yağı, Antrasen pastası, Antrasen fraksiyonu 295-275-9 91995-15-2 13.01.2010 Kanserojen2, mutajen3, PBT ve vPvB Antrasen yağı ile aynı.
133 Antrasen yağı, Antrasen pastası, distilasyon yağları 295-278-5 91995-17-4 13.01.2010 Kanserojen2, mutajen3, PBT ve vPvB Antrasen yağı ile aynı.
134 Lead(II) bis(methanesulfonate) 401-750-5 17570-76-2 18.06.2012 Üreme için toksik  
135 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine 421-150-7 143860-04-2 19.12.2012 Üreme için toksik  
136 1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (β-TGIC) 423-400-0 59653-74-6 18.06.2012 Mutajen  
137 Trietil arsenat 427-700-2 15606-95-8 28.10.2008 Kanserojen Cam, ahşap koruma 
138 Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (teknik MDA) 500-036-1 25214-70-4 19.12.2011 Kanserojen Başlıca diğer maddelerin üretiminde kullanılır. Az da olsa nükleer santrallerde, epoksi reçinelerin sertleştirilmesinde, rulo, boru ve kalıplar ve yapıştırıcı üretiminde de kullanım alanına sahiptir.

 

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ