CRAD BLOG

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

1 Ocak 2013 Tarihinde yürürlüğe girmek üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmeliği , Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 4 Ocak 2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıstır.
 

 

4 Ocak 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28518
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
 
 MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 6 adet özmal birim taşıta sahip olmaları, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (ğ) bentlerinde yer alan “100 adet” ibaresi “50 adet” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) D4 yetki belgesi ücreti, 1/1/2011-1/1/2012 tarihleri arasında % 85, 2/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında % 75; 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise %70 indirimli olarak uygulanır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
11/6/2009
27255
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
21/8/2009
27326
2-
25/12/2009
27443
3-
31/12/2010
27802
4-
10/8/2011
28027
5-
31/12/2011
28159
6-
23/10/2012
28450
 
 

 

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ