MEVZUAT

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı Ve Kullanımına Dair Tebliğ

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı 30 Aralık 2012 tarih ve 28513 2.Mükerrer sayılı Resmi Gazetede Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği yayımlamıştır. Bir diğer adlandırmasıyla bu tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/6 olarak geçmektedir.


Tebliğin amacı ve bu tebliğ uyarınca 21 Ocak 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayımladığı 2013/1 Genelgede de atıfta bulunulduğu üzere OTİM olarak tabir edilen Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatını ve yurtiçindeki kullanımını Kontrol Belgesi ve bildirime tabi tutmaktadır. Verilmekte olan Kontrol belgelerinin süresi düzenlendiği tarihten takvim yılının sonuna kadar geçerlidir ve bu süre değiştirilemez. Bu tebliğde geçen İthalatçı kayıt belgesinin ise geçerlilik süresi 3 yıldır.


Bildirim işlemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevcut Çevre Bilgi Sistemine eklenecek bir modülle yapılacak olup, henüz hesabı olmayan firmaların yeni bir hesap açtırması mevcut hesabı olan firmalarında OTİM Takip Programını sistemlerine eklemeleri gerekmektedir.


2013/6 Ürün Güvenliği ve Denetimi adı altındaki bu tebliğin EK I’de kontrole tabi Ozon Tabakasını İnceltici Maddelerin(OTİM) GTİP bazında bir listesi verilmiş, EK II ‘de ise Serbest dolaşımı ve ithalatı tamamen yasaklanmış olan maddelerin listesi verilmiştir.

 

Bahsi geçen Tebliğ ve Genelge aşağıdaki dokümanlarda bilgilerinize sunulmuştur.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ