CRAD BLOG

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TEBLİĞ GÜNCELLEMELERİ YAYIMLANDI.

12 Mart 2013 tarihli 28585 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan aşağıdaki tebliğlerde,Müdürlük ifadesinin “Halk Sağlığı Müdürlüğü”nü, Kurum ifadesinin “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu”nu ifade ettiğine dair değişiklikler yapılmıştır.

İlgili tebliğlerdeki hükümler, Sağlık Bakanlığı-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülmektedir.


• Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi Ve Denetimine Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

• Deterjanlar Ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

• Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

• Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

27449 (4. Mükerrer) Sayılı 31 Aralık 2009 tarihli Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile ilgili olarak gerekli diğer değişiklikler tamamlanamadığı için Sağlık Bakanlığı- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu konu ile ilgili henüz bir güncelleme gerçekleştirmemiştir.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ