CRAD BLOG

SEVESO II – BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ

* Bildirim Yapılması (Madde 7, 18)
 www.online.cevre.gov.tr üzerinden tehlikeli madde cinsi ve miktarı bildirilerek kuruluşun Seveso kategorisi belirlenir.

Seveso kategorisi:
1. Kapsam dışı
2. Alt seviyeli kuruluşlar
3. Üst seviyeli kuruluşlar


Alt Seviyeli kuruluşlar için:


* Büyük kaza önleme politikası belgesi hazırlanması (Madde 8)
• Ek III’e göre hazırlanır.
• Güvenlik Yönetim Sistemi, Büyük Kazaların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi, Organizasyon ve Personel, Acil Durumlar için
Planlama, İşletim Kontrolü, Değişimin Yönetimi, Performansın İzlenmesi, Denetleme ve İnceleme konularını kapsar.

Üst Seviyeli kuruluşlar için:


Güvenlik raporu hazırlanması (Madde 9,10)
• Ek II madde 1 - 2 ve ÇŞB, ÇSGB’nin hazırlayacağı rehbere göre hazırlanır.
• ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir ve değerlendirme sonucuna göre ilgili yerlere bildirilir.
• Büyük Kaza Önleme Politikası, Kuruluşun genel tanımı, Kuruluşun çevresi, Organizasyon, Genel koruyucu hizmetler, Öngörülebilir tehlikelerin açıklanması, Dahili acil durum planını açıklaması konularını kapsar.

* Dahili acil durum planının hazırlanması (Madde 11,12,13,14)
• Ek IV kısım 1 - 2 ve ÇŞB, ÇSGB’nin hazırlayacağı rehbere göre hazırlanır.
• ÇŞB, ÇSGB, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi başkanlığı ve belediye/il özel idaresine gönderilir.

* Harici acil durum planının hazırlanması (Madde 11,12,13,14)
• Ek IV kısım 3 ve ÇŞB, ÇSGB’nin hazırlayacağı rehbere göre hazırlanır.
• Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kuruluşa özel olarak hazırlanır.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ