CRAD BLOG

AVRUPA KOMİSYONU, 6. GÜNCELLEME KAPSAMINDA 22 HAMMADDENİN SINIFLANDIRMA VE ETİKETLEMESİNDEKİ GÜNCELLEMELERE DAİR RAPOR YAYINLADI.

Avrupa Komisyonu, REACH ve CLP İlgili Otoriteler Kurulu (CARACAL) CLP yönetmeliğinin 6. Teknik Adaptasyonu kapsamında, 22 hammaddenin sınıflandırma ve etiketlemesindeki güncellemelere dair taslak önerisini yayımladı.


REACH ve CLP süreci devam ederken, Avrupa Komisyonu 12. toplantısına ait güncelleme taslağı (6.ATP) yayımlamıştır. 4 ekten oluşan rapora göre ilk 2 ek CLP sınıflandırma ve etiketleme hükümleri kapsamında hammaddelerin belirlenen yeni sınıflandırmalarını (CLP/GHS olarak) içermektedir. 3. ve 4. ekler ise DSD sınıflandırma ve etiketleme hükümleri kapsamında belirlenen yeni sınıflandırmalarını (R ibareleri ile)içermektedir.
 

İlgili CLP 6. Teknik Adaptasyonu güncelleme taslağına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ