CRAD BLOG

BAZI TEHLİKELİ MADDELERE DAİR KISITLAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TASLAK METİN YAYIMLANDI.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü’nün Ek XVII’sine uyum ve eş değer kontrolün sağlanması amacıyla 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 Mükerrer sayılı Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik yapılmasına dair taslak metin yayımlamıştır.


Yukarıda bahse konu Yönetmelikte bulunan yasaklama ve kısıtlamalara dair güncelleme taslak metni ve taslak metİne dair görüş bildirme formuna aşağıda bulunan linklerden ulaşabilirsiniz.
 


Yönetmelik taslağı için tıklayınız.

Görüş Bildirme Formu için tıklayınız.

 


 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ