BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2013 OCAK AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ECHA'NIN ÇOK YÜKSEK DERECEDE KAYGI VEREN (SVHC) MADDELER LİSTESİ 54 YENİ MADDENİN EKLENMESİYLE GÜNCELLENDİ.


19 Aralık 2012 tarihinde mevcut SVHC Aday Liste’ye 54 adet yeni maddenin eklenmesiyle, ECHA’nın bu yıl sonu için hedeflediği 136 maddelik hedef aşılarak toplamda 138 adet maddeye ulaşılmış bulunuyor.


Bir önceki güncelleme tarihi olan 18 Haziran 2012’de 84 maddeden oluşan ECHA’nın Çok Yüksek Derecede Kaygı Veren Maddeler (SVHC) Aday Listesi, 19 Aralık 2012 itibarıyla 54 yeni maddenin daha listeye eklenmesiyle toplamda 138 maddeye ulaşmış bulunmaktadır. 


Böylelikle Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), ilgili yüksek düzeyde kaygı veren maddelerin en uygun risk yönetim uygulamalarıyla tanımlanıp belirlenmesine yönelik 2020 yılına kadar önüne koymuş olduğu uzun vadeli yol haritasına odaklanıp hedefleri doğrultusunda yoluna devam edeceğinin de sinyalini vermiş oldu. 

Yeni eklenen maddelerin Aday Liste’ye giriş nedenleri ve yöntemleri konusunda da kısa bir bilgi vermek gerekirse; son 54 maddelik listenin ilk 23 maddesi, AB Üye Ülkeler Komitesi’nin kendilerine sunulmuş olan madde önerileri üzerinde yapmış olduğu incelemeler sonucunda oybirliğiyle listeye dahil edilmesini kabul etmiş olduğu maddeler olup geriye kalan 31 adedi ise kamusal müzakere süreci sonucunda, SVHC Aday Listesi’ne eklenmesine hiçbir itirazın gelmediği maddelerden oluşmaktadır. 

Listedeki ilk 5 madde PBT (persistan, biyobirikimli ve toksik) ve/ veya vPvB (çok persistan çok biyobirikimli) olarak tanımlanmıştır. Takip eden 5 adet maddenin ise eşdeğer bir kaygı vericilik seviyesine yol açtıkları saptanmıştır. Bu 5 maddeden 3’ü, kuvvetli solunum hassaslaştırıcı özelliklerinden dolayı insan sağlığına ciddi olumsuz etkileri olduğunu gösteren bilimsel kanıtlara dayanarak listeye eklenmiştir. Geriye kalan 2 maddenin eklenme sebebi ise çevreye ciddi hasar veren özelliklerin bulunduğunun yine bilimsel kanıtlarla ispatlanmış olmasıdır. 

Geriye kalan 44 madde ise 1907/2006 REACH Yönetmeliği’nin Madde 57 (a, b ve/ veya c bentleri) uyarınca kanserojen, mutajen ve/ veya üremeye toksik özelliklerinden dolayı SVHC Aday Listeye eklenmiş bulunmaktadır. 

Bu son düzenleme sonrasında Aday Liste’de yer alan toplam madde sayısı 138’i bulmuştur. REACH Yönetmeliği tarafından öngörüldüğü üzere, bu maddelerin ileride “İzne tabi Maddeler Listesi” ne (REACH Ek XIV) dahil edilip edilmeyeceğine dair özel bir prosedür takip edilecektir.

Bugüne kadar oluşan deneyimlerimiz temelinde ifade etmek isteriz ki; bu maddeler çok büyük bir ihtimalle Ek XIV İzin Listesi’ne gireceklerdir ve birkaç yıl arayla yenilenmesi gereken ve sadece “belirli kullanımları” kapsayacak olan bu izin listesinde yer alabilmek hususu ekonomik ve ilave mesai ayırma anlamında son derece ağır şartlar gerektirmektedir. Dolayısıyla önerimiz, AB Bölgesi’ne –madde bazında- yılda 1 tonun üzerinde gönderilen her türlü içerik hammaddenizi listenin 138 maddelik en güncel hali ile karşılaştırıp dahil olan var ise AB Bölgesi için karışımlarınızda ikame madde arayışına girmeniz olacaktır.

Bu maddelerin eklenmesiyle toplam 138 maddeye ulaşan SVHC Aday Liste’nin güncellenmiş son haline ulaşmak için de aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

19.12.2012 itibarıyla 138 maddeye ulaşan SVHC Aday Liste’nin son haline ulaşabileceğiniz orijinal kaynak ve ilgili haber: 
Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) Aday Liste’de güncelleme yapıldığına dair 19.12.2012 tarihli haberin orijinali ve en son eklenen 54 maddenin listesi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
19.12.2012 itibarıyla Güncel Aday Liste (ECHA web sitesinden): için aşağıdaki linki kullanabilrisiniz.

 
LEVI'S GREENPACE'IN DETOX KAMPANYASINA DESTEK VERDİ.

Dünyaca ünlü giyim firması Levi Strauss, 2020 yılına kadar terdik zinciri dahilindeki ürünlerin tüm tehlikeli kimyasal içeriklerden arındırılmasını öngören Greenpeace Detox kampanyasına katılıyor.

Greenpeace C&A, H&M and Marks & Spencer gibi giyim devlerinin kamu nezdinde tüm ürünlerindeki tehlikeli kimyasal kullanımını 2020 yılına kadar sıfırlayacakları taahhütleri üzerine kendi Detox kampanyasını başlatmaya karar vermişti. Bu kampanyaya destek verip aynı taahhüdü sağlayan Zara, Nike, Adidas, Puma, H&M, Marks & Spencer, C&A and Li-Ning aedından son olarak da Levi’s bu kervana katılmış bulunuyor.

ALMANYA REACH MADDE 33 ZORUNLULUKLARI HAKKINDA BİR BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ YAYIMLADI.
Almanya Federal Çevre Ajansı (UBA), perakendecilere, müşterilerinden ürün içeriklerindeki SVHC’lerle ilgili gelebilecek her türlü bilgi edinme talebi durumunda faydalanmaları için açıklayıcı bir broşür yayımladı. REACH Madde 33’e göre, perakendecilerin müşterilerden gelecek her türlü talebe en geç 45 gün içerisinde yanıt vermeleri gerekiyor.

Bu broşürü görsel olarak incelemek isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4368.pdf

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ