BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2013 MAYIS AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

CLP SINIFLANDIRMAYA VE ETİKETLEMEYE HAZIR MISINIZ?

Türkiye’de kimyasal madde veya karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 sayılı yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır. Küresel Uyum Sistemi (GHS- United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) çalışmaları dahilinde, tüm sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama kuralları değişecek, tüm ülkelerde eşit hükümler uygulanacaktır. Aslında bu uygulamalar A.B. bölgesinde Aralık 2010’dan beri uygulanmaya başlanmıştır.

Türkiye’de taslak halinde olan bu yönetmeliğin 2013 yılı içersinde resmen yayınlanması beklenmektedir. Bu çerçevede kimyasal madde ve karışımların Güvenlik Bilgi Formları (GBF-SDS- MSDS) ve etiketlemeleri tamamen farklı bir sistem içinde yapılacaktır. Turuncu renkli tehlike sembolleri yerine kırmızı çerçeveli piktogramlar, R ibareleri yerine H bildirimleri, S ibareleri yerine P bildirimleri kullanılacak olup, CLP uygulamalarına özel başka uyarı ifadeleri daha kullanılacaktır.

 

 
Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bu konuda bilgi sahibi uzman çok az sayıda bulunmakta, hatta Türkiye’de yok denecek kadar az sayıdadır.

FİRMANIZIN SDS/GBF HAZIRLAMADA VE ÜRÜN ETİKETLEMELERİNDE, CLP UYUMUNA ÇABUK VE SORUNSUZ GEÇMESİ 
için sunmuş olduğumuz kurumsal çözümlerden faydalanabilirsiniz.
 
SDS-PRO , Kimyasal Sınıflandırma ve SDS/GBF Hazırlama Programı
Safeware /İngiltere üretimi olup, yaklaşık 4 yıldır Türkiye-Ortadoğu temsilciliğini yapmaktayız. Global düzeyde yüzlerce kullanıcısı olup, Türkiye’de 45 kullanıcısı, temsilciliğimiz bazında 63 kullanıcısı bulunmaktadır. SDSlerinizi kısa zamanda, 32 farklı ülke dilinde, mevzuat gereklerine uygun olarak düzenler. Aynı zamanda farklı alanlarda raporlar almanıza da imkan verir.
 
ChemLAbel Pro Etiketleme Programı
Tek başına çalışabildiği gibi SDS_PRO ile beraber çalışarak daha çok verim alınır. SDS-PRO’dan aldığı etiketleme bilgilerini, tek tuşa basarak tarafınızdan daha önce dizayn edilmiş taslak etiketlere yerleştirir; anında çıktı alabilirsiniz.

Talebiniz halinde, bu çalışmaları CRAD’dan hizmet olarak da alabilirsiniz.

Aşağıda, A.B. bölgesinde geçerli olan ve Türkiye’de de uyumlaşmak için aynı zamanların kullanılacağı tahmin edilen CLP tüzüğü uygulama tarihleri verilmiştir.
Maddeler için; 1 Aralık 2010 itibariyle DSD ve CLP aynı anda uygulanmakta olup, 1 Haziran 2015’den itibaren sadece CLP uygulanacaktır.
Karışımlar için; 1 Aralık 2010 itibariyle DSD ve isteğe bağlı olarak CLP uygulanmakta olup, 1 Haziran 2015’den itibaren sadece CLP uygulanacaktır.

Ticaretinizin sekteye uğramaması ve beklenmedik maliyetler ile karşılaşmamanız için önceden hazırlıklarınızı yapmanızı öneririz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ