KAYNAKLAR

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/SDS/GBF) Hazırlama

Türkiye’de akredite bir kuruluştan eğitimini başarıyla tamamlamış, sertifika sahibi kişiler tarafından hazırlanma veya Türkçeye tercüme edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır (yönetmelik 27092, Madde 5, e).

MSDS (GBF-Güvenlik Bilgi Formu) hazırlamak için sadece sertifika sahibi olmak da yeterli olmayabilir.

Çünkü MSDS hazırlamak aynı zamanda derin bir tecrübe, bilgi birikimi ve diğer ilgili yönetmeliklere de hakim olmayı gerektirir.

Bu sebeple, MSDS'lerinizin hazırlanması için başvurduğuz kişinin bilgi birikimini ve tecrübesini sorgulayınız.

 

Detaylı bilgi ve 33 lisanda MSDS hazırlama hizmetlerimiz için bizimle temasa geçebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ