KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/SDS/GBF) Hazırlama Eğitimi

Türkiye’de TSE tarafından düzenlenmektedir. Başvurular, e-posta yoluyla olabilmektedir.

Ankara merkeziyle temasa geçilmelidir.

Hem formülden yola çıkarak MSDS hazırlama olsun, hem de farklı lisandaki MSDS’in Türkçe’ye çevrilmesi olsun, yönetmelikte belirtilen formatta, cümle kalıplarında ve hatta bazı yerlerde birebir aynı cümlelerde olmalıdır. Bu temel kısımlarda yapılan hatalar MSDS'i yanlış hale getirir.

Bu nedenlerle, MSDS hazırlama eğitimi, MSDS hazırlayanlara bakanlık tarafından zorunlu kılınmıştır.

 

Detaylı bilgi ve 33 lisanda MSDS hazırlama hizmetlerimiz için bizimle temasa geçebilirsiniz.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ