KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (SDS/GBF/MSDS) Örneği

Küresel uyum Sistemi ile birlikte kimyasalların sınıflandırma ve etiketlemelerine bazı standartlar getirilmiş olsa da Güvenlik Bilgi Formları (SDS/GBF/MSDS) ülkeler veya bölgeler arasında farklılık gösterebilmektedir.
Genel anlamda GBFler Avrupa Birliği bölgesiyle Türkiye arasında çok benzerdir. Ancak, Amerika kıtası ve uzak doğu ülkelerinde kendine has formatlar bulunmaktadır.


Türkiye’de ve AB bölgesinde GBFler 16 ana başlık ve 48 alt başlıktan(30105 KKDİK uyumlu olan GBFlerde 49 alt başlık) oluşmaktadır.

GBFlerin nasıl bir formatta hazırlanması gerektiği hakkındaki yasal düzenlemeler şunlardır.
•    Türkiye’de 29204 sayılı yönetmelik. 31 Aralık 2023’de yürürlükten kaldırılacaktır.
•    Türkiye’de 30105 sayılı yönetmelik, Ek-2. 31 Aralık 2023’e kadar gönüllü geçiş, bu tarihten sonra zorunlu geçiş olacaktır.
•    AB Bölgesinde 2015/830 sayılı düzenleme.


CRAD, 40 ülkenin resmi dilinde, ülkelerin kendi mevzuat gerekliliklerine uygun olarak GBF (MSDS) hazırlayabilmektedir.


Ayrıca bakınız, GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılım Programının Özellikleri Nelerdir?
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ