KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (SDS/GBF/MSDS) Örneği

Yönetmelikler arasında henüz bir uyum olmadığından dolayı, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında MSDS formatları farklılık göstermektedir.

Türkiye’de ve dünyada MSDS 16 başlıktır. Fakat bahsedilen bu yönetmelik farklılığından dolayı, başlıkların yerleri Türkçe ve Avrupa lisanlarında hazırlanan MSDSlerde farklılık gösterir.

- Türkiye’de 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 sayılı yönetmelik hükümlerinin kullanılması zorunludur.

- Avrupa bölgesinde; Karışımlar için (EU) No.453/2010 hükümleri, hammaddeler için GHS (Globally Harmonized System – Küresel Uyum Sistemi) (EC)No.1272/2008 hükümlerinin kullanılması zorunludur

İLETİŞİM BİLGİLERİ