CRAD BLOG

AVRUPA KOMİSYONU, (EC) No 1272/2008 CLP YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA, 4. GÜNCELLEMESİNİ YAYIMLADI.

Avrupa Komisyonu, EC) No 1272/2008 CLP yönetmeliği kapsamında, son güncellemesi olan 4.ATP’yi Resmi Gazetesi’nde 8 Mayıs 2013 tarihinde yayınladı. 4.ATP’de belirlediğimiz temel tespitler şunlardır;


* Metallere aşındırıcı olarak sınıflandırılmış, fakat cilt/göz aşındırıcılığı olmayan maddeler/karışımlar için sınıflandırma değerlendirmesi yapılmıştır.


*Alevlenebilen gazlarla ilgili olarak, yeni bir tanımlama getirilerek, ifadeler genişletilmiş ve yeni sınıflandırma kriterleri belirlenmiştir.

*Alevlenebilen gazların, kararlı ve karasız yapıları GHS kıstasları çerçevesinde karşılaştırılmıştır.

*Aerosollerin alevlenirlik kıstasları şemalar üzerinde kategorilere ayrılarak sınıflandırma sonuçları ve piktogram gerekliliği tespiti sağlanmıştır. Ayrıca Arosollerin(sprey, köpük) sınıflandırma kriterleri ve etiketleme elementleri detaylandırılmıştır.


*Akut toksisite, Cilt tahrişi/aşındırıcılığı, solunum/cilt hassasiyeti ile ilgili detaylı CLP etiket bilgilerine de ulaşılabilmektedir.


*Germ hücre mutajenitesi, kanserojenite, üremeye toksisite ve Belirli Hedef Organ Toksisitesi(STOT) başlığı altında, sınıflandırma sembolleri, tehlike ve önlem ibareleri verilmiştir.


İlgili kaynak için tıklayınız.

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ