KAYNAKLAR

Maruz Kalma Senaryolu SDS’i Kimler Hazırlamakla Yükümlüdür?

Bir madde, 10 ton ve üzerinde Türkiye pazarında üretiliyor veya Türkiye pazarına satılıyorsa, Zararlı veya PBT / vPvB olarak sınıflandırılıyorsa, KKDİK yönetmeliğinin bir gereği olarak bu kimyasal madde için maruz kalma senaryoları hazırlanması gerekir.

Bir madde, 10 ton ve üzerinde A.B. pazarında üretiliyor veya A.B. pazarına satılıyorsa, Zararlı veya PBT / vPvB olarak sınıflandırılıyorsa, REACH mevzuatının bir gereği olarak bu kimyasal madde için maruz kalma senaryoları hazırlanması gerekir.

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic/ Kalıcı, Biyobirikimli, Toksik
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative/çok Kalıcı çok Biyobirikimli
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ