KAYNAKLAR

Maruz Kalma Senaryolu SDS Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle kimyasalın bir Kimyasal Güvenlik Raporu (CSR-Chemical Safety Report) olmalıdır. KGR’dan alınacak bilgiler e-SDS’in temelini oluşturmaktadır. Tedarik zincirinizdeki tüm firmaların, maddeyi kullandıkları alanlar e-SDS’e tanımlanmış olmalıdır. E-SDS’i hazırlayan kişinin KKDİK mevzuat hükümlerine hakim, tecrübeli biri olması doğru ve nitelikli e-SDS hazırlanması için önemli bir etkendir. Ayrıca, 30105 sayılı KKDİK yönetmeliği hükümlerine göre hazırlayıcının akredite kuruluş tarafından belgelendirilmiş Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) olması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ