CRAD BLOG

A.B. BİYOSİDAL ÜRÜNLER TÜZÜĞÜ’NDE HATALARI DÜZELTME NİYETİ İLE DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ SUNULDU.

A.B. Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde, A.B. komisyonu tarafından, ürünlerin piyasaya sunumunda istenmeden gerçekleşebilecek sorunları önlemek amacı ile değişiklikler için bir öneri sunulmuştur. Taslak yönetmeliğin Konsey ve Avrupa Parlementosu arasındaki ortak kararlar prosedürleri ile ilgili olarak verimli bir şekilde uygulanması ve yıl sonu itibari ile kabul edilmesi beklenmektedir.


Bu öneride, biyosidal aktif madde ile muamele görmüş ürünlerin, aktif madde destekleyicilerinin, yeni ve mevcut aktif maddenin her ikisini birden bulunduran ürünlerin ve verilerin koruma sürecinin durumları ele alınmıştır.

Değişiklik önergesine ulaşmak için tıklayınız.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ