CRAD BLOG

AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI (ECHA) KULLANIMI İZNE TABİ YASAKLI MADDELER LİSTESİ’NE ADAY MADDELER OLAN ÇOK YÜKSEK DERECEDE KAYGI VEREN (SVHC) MADDELER LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ.

ECHA’nın Üye Ülkeler Komitesi (MSC) oy birliği ile 6 yeni maddenin ‘SVHC’ madde olarak tanımlanması konusunu onayladı. Bu yeni 6 madde Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi’ne aday olarak eklendi.

Bu son düzenleme sonrasında Aday Liste’de yer alan toplam madde sayısı 144 olmuştur. REACH Yönetmeliği tarafından öngörüldüğü üzere, bu maddelerin ileride “Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi” ne (REACH - Ek XIV) dahil edilip edilmeyeceğine dair özel bir prosedür takip edilecektir.

20 Haziran 2013 tarihinde aday listeye eklenen maddeler aşağıda bulunmaktadır;
 

S:No Madde Adı EC No CAS No Eklenme
Tarihi
Eklenme Nedeni
1 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

[substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof]
- - 20.06.2013 Çevreye olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57f)
2 Dipentyl phthalate (DPP) 205-017-9 131-18-0 20.06.2013 Üreme için toksik (Madde 57c)
3 Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) 206-397-9 335-67-1 20.06.2013 Üreme için toksik
(Madde 57c)
PBT (Madde 57 d)
4 Cadmium oxide 215-146-2 1306-19-0 20.06.2013 Kanserojen (Madde 57a); İnsan sağlığı üzerinde olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57 f)
5 Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) 223-320-4 3825-26-1 20.06.2013 Üreme için toksik
(Madde 57c)
PBT (Madde 57 d)
6 Cadmium 231-152-8 7440-43-9 20.06.2013 Kanserojen (Madde 57a); İnsan sağlığı üzerinde olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57 f)

 

SVHC maddelerin tüm listesine ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) Aday Liste’de güncelleme yapıldığına dair 20.06.2013 tarihli haberin orijinali ve en son eklenen 6 maddenin listesi ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ