CRAD BLOG

BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ A.B. KURALLARI YANILTICI BİLGİLERLE MÜCADELE EDİYOR VE A.B. PAZARINA DAHA GÜVENLİ KOZMETİK ÜRÜNLER SUNUYOR.

Bugünden itibaren, A.B. içinde üretilen veya diğer ülkelerden ithal edilerek mağaza raflarındaki yerlerini alan kozmetik ürünler, tüketiciler için iyileştirilmiş güvenlik standartları ile daha iyi ve güvenilir bilgi sağlayan Kozmetik Yönetmeliğine tamamen uyumlu olmalıdır.

Kozmetik ürünler sadece makyaj malzemeleri, parfümler ve tıraş losyonlarını kapsamaz; bunlardan başka güneş kremi, diş macunu ve temizleyici ürünler gibi günlük gerekliliği bulunan ve tüketicilerin sağlığı için çok önemli olan ürünleri de kapsar.

Ürünlere daha fazla güven duyulması tüketicilere olduğu kadar üreticilere de yarar sağlar. Kozmetik sektörü, sektördeki birçok dünya lideri firma ve 4000’in üzerindeki kozmetik üreticisiyle birlikte küreselleşen ekonomide A.B. için geniş bir alandır. Sektör doğrudan ya da dolaylı olarak 1,5 milyon iş imkanı sağlar.

2009 yılında kabul edilen Kozmetik Yönetmeliği, yeni kurallara uyum sağlamak için bir geçiş dönemini takiben 11 Temmuz 2013’te yürürlüğe girmiştir. 2009 yılında Konsey ve Parlamento tarafından kabul edilen Kozmetik Yönetmeliği ile getirilen en önemli değişiklikler şunlardır:

Kozmetik ürünler için iyileştirilmiş güvenlik gereklilikleri: Bugünden itibaren üreticilerin artık piyasaya bir ürün sunmadan önce ürün güvenliği raporunun hazırlanması sırasında bazı özel gereklilikleri takip etmeleri gerekir.

Sorumlu kişi kavramının tanıtımı: Avrupa Birliği çerçevesinde, sadece ’sorumlu kişi’ olarak bir tüzel veya gerçek kişinin atandığı ürünler piyasaya sürülebilir. Yeni kozmetik yönetmeliği, sorumlu kişi kimliğinin kesin tanımına imkan verir ve gerekliliklerini ana hatlarıyla net olarak belirtir. Sorumlu kişi, olası bir denetim durumunda ürünün güvenlik değerlendirmesini içeren ürün bilgi dosyasını bulundurmalıdır.

A.B. tarafından piyasaya sürülen tüm kozmetik ürünlerin merkezi bildirimi: Üreticinin bir kereye mahsus olarak ürün bildirimi yapması gerekir - A.B. Kozmetik Ürün Bildirim Portalı (CPNP). Portalda kayıtlı bilgi, olası kazalar durumunda ulusal Anti-Zehir Merkezi çalışanlarının saniyeler içinde ürünlerin bileşimine erişmesini ve yetkili makamların piyasa gözetimi yapması amacıyla, A.B. pazarına arz edilen tüm kozmetik ürünlerin bilgisine kolaylıkla ulaşmasını sağlayacaktır.

İstenmeyen ciddi etkilerin raporlamasının tanıtımı: Sorumlu kişinin istenmeyen ciddi etkileri yetkili ulusal makamlara bildirme zorunluluğu olacaktır. Yetkili makamlar ayrıca kullanıcılar ve sağlık uzmanlarından gelen bilgileri toplama ve diğer A.B. Üyesi Devletlerle bu bilgileri paylaşma yükümlülüğünde olacaktır.

Kozmetik ürünlerde nanomalzemelerin kullanımı için yeni kurallar: Nanomalzeme içeren renklendiriciler, koruyucular ve UV-filtreleri açıkça ruhsatlandırılmalıdır. Kozmetik Yönetmeliği ile sınırlandırılmayan nanomalzeme içeren diğer ürünler, eğer komisyonun ürün konusunda endişeleri varsa A.B. düzeyinde tam bir güvenlik değerlendirilmesine tabi olacaktır. Nanomaddenin adından sonra parantez içinde 'nano' ibaresi içindekiler listesinde etiketlenmelidir; örneğin ‘’titanyumdioksit (nano)’’ şeklinde olmalıdır.

Ek olarak, bugün kabul edilen yeni bir Komisyon Yönetmeliği kozmetik ürünlerin iddiaları için ortak bir kriter belirler. Ürünlerine bir iddia, örneğin ‘’ 48 saat etkili’’ gibi bir ifade koymak isteyen üreticiler altı ortak kriteri takip etmek zorunluluğunda olacaktır. Bunlar; yasal uyumluluk, doğruluk, kanıtlayıcı veri, dürüstlük, adalet ve bilinçli karar verme şeklindedir. Ulusal Yetkili Makamların böylece, ürünler için iddia edilen bu ifadeleri kontrol etmesi mümkün olacaktır.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ