CRAD BLOG

ECHA BİYOSİDAL ÜRÜNLERE İLİŞKİN İKİ YENİ REHBER DOKÜMAN YAYIMLADI.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) biyosidal ürünler için bilgi gerekliliklerine ve aktif madde tedarikçilerine ilişkin Rehber Dokümanlar yayımladı.

ECHA tarafından yayımlanan bu iki yeni Rehber Doküman 528/2012 EC A.B. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin yürürlüğe gireceği 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Biyosidal ürünler için bilgi gereklilikleri hakkında yayınlanan bu rehberin amacı, A.B. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’ne (BPR) göre biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması veya aktif madde başvurusu sırasında çalışma verilerine ve sunulan diğer verilere detaylı ve pratik bir yönlendirme sağlamaktır.

Yayımlanan bu Rehber Doküman, önceki mevzuat olan 98/8 EC Biyosidal Ürünler Direktifi (BPD) kapsamındaki veri gereklilikleri üzerine hazırlanan Rehberlik için teknik notlardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte; kullanıcıların BPR kapsamında gerekli olan bilginin BPD kapsamındaki gerekli bilgiden farklı olduğunu bilmeleri gereklidir.

Önceki Biyosidal Ürünler Direktifi (BPD) ile BPR kapsamında yayımlanan yeni Rehberin bazı temel farklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

* Rehber Dokümanın, yürürlükte olan diğer yasal çerçeveler (örneğin; CLP, REACH ve Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği) ile uyumlu olması.

* Müracaat sahiplerini bilgilendirme ve uyumluluk talepleri hakkında müracaat sahiplerine yardımcı olma zorunluluğundaki Üye Ülkeler ile bilgi gerekliliklerine uyarlamaların kabul edilmesinde daha resmi ve sistematik bir yaklaşım içermesi.

Mevcut Rehber Doküman sadece kimyasal aktif maddeler ve kimyasal biyosidal ürünler (yani BPR, Ek II ve III Başlık 1’i kapsayan) için bilgi gerekliliklerini kapsar. Biyosidal ürünlere ilişkin maddeler için bilgi gereklilikleri rehberi, mikroorganizma rehberi ve nanomateryaller için rehber ilerleyen zamanlarda hazır olacaktır.

Aktif madde tedarikçilerine ait Rehber, A.B. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) Madde 95 kapsamında şirketler için bazı yükümlülükleri açıklar. Bu Rehber, Madde 95 kapsamında sunulmak zorunda olan ruhsatlandırma sonuçlarına ilişkin gerekli bilgiyi ECHA’ ya ibraz etmekle yükümlü kişilere rehberlik sağlar.

İlgili haberin orjinali için tıklayınız.

 

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ