CRAD BLOG

TÜRKİYE; KİMYASAL MADDELER İLE İLGİLİ MEVZUATLARININ A.B. İLE UYUMLAŞTIRILMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’ne ulusal sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliğini A.B. CLP yönetmeliğine uyumlaştırmak üzere hazırladığı taslak yönetmeliğe dair bildirimde bulunmuştur.

Uzun bir süredir taslak çalışmaları tamamlanmış olan ve resmi olarak yayımlanması beklenen A.B. Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Yönetmeliği 1272/2008 EC (CLP)’nin Türkiye mevzuatına uyumlaştırılması konusunda Dünya Ticaret Örgütü konsültasyonuna açılması ile bir adım daha atılmış oldu.

12 Temmuz 2013 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) web sitesinde duyurulan taslak mevzuat bildirimi, bu bildirimden itibaren 60 gün boyunca tarafların yorumlarına açılmış olup 12 Eylül 2013 tarihine kadar konuya dair paydaşların yorumları beklenecektir. Bu süreyi takiben, 2013 yılı son çeyreğinde resmi gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen SEA ( Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği)’nin kritik tarihleri aşağıda bilginize sunulmuştur.

A.B. CLP mevzuatının uyarlaması olan bu mevzuatta uyumlaştırıldığı mevzuata göre bazı farklar bulunmakta olduğuna da dikkat çekmekte fayda var. Bu farklılıklardan bir bölümü bazı Bor minerali bazlı ürünlere dair Türkiye’nin A.B.’nin bu ürünler için kabul ettiği üreme toksik sınıflandırmasına yaptığı, bilimsel verilere dayalı haklı itirazlar kapsamında, bu maddelere dair farklı bir sınıflandırmaya gitmesi sonucunda bu maddelerin Türk SEA yönetmeliğinde üreme toksik olarak sınıflandırılmamış olması. Bunun yanı sıra aşağıda detayları verildiği üzere mevzuatın madde ve karışımlara uygulandığı tarihlerin CLP mevzuatına göre farklı olması ve geçiş süreçlerinin A.B.’ye kıyasla oldukça kısa olduğu da dikkat çeken hususlardır.


Mevzuatın getireceği yükümlülüklerden biri de; 1 Ocak 2015 tarihinden önce piyasada üretim veya ithalat yolu ile bulunan maddelerin, her hangi bir tonaj alt sınırı olmaksızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sınıflandırma ve Etiketleme envanterine bildirimi olacaktır. 1 Ocak 2014 tarihi ile başlayacak olan bildirim süresi 1 yıl olup piyasada bulunan ürünler için 1 Ocak 2015 tarihinde sona erecektir. Bu bildirimlerin, mevcut Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde, bir ek fonksiyon olarak açılacak bilişim sistemi üzerinden on-line olarak yapılması beklenmektedir.

A.B. CLP mevzuatının uyumlaştırılması sürecinde akıllarda karışıklığa neden olan ‘’ Tek Temsilci C& L Bildirimi yapabilir mi? ‘’ sorusunun yarattığı belirsizliğe mahal vermemek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevzuat metninde bu hususa değinerek, İthal edilen ürünler için ithalatçıları kapsamak üzere Türkiye’de yerleşik temsilciler aracılığı ile bildirim yapılabileceğini belirtmiştir.


Kritik Tarihler;

Sınıflandırma ve Etiketleme envanterine bildirim : 1 Ocak 2014 – 1 Ocak 2015
Eski (SAE) yönetmeliğin yürürlükten kalkışı : 1 Haziran 2016
Maddelerin SEA’ya göre Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için son tarih: 1 Ocak 2015
Karışımların SEA’ya göre Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için son tarih: 1 Haziran 2016

 

İlgili dokümana aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ