CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜNLER İÇİN AVRUPA BİRLİĞİNİN YENİ YÖNETMELİĞİ 1 EYLÜL 2013’TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

1 Eylül’den itibaren; sektördeki firmalar, ECHA aracılığıyla, onaylanmış aktif madde içeren bir biyosidal ürünün ruhsatlandırılmasının yanı sıra bir biyosidal aktif maddenin onaylanması için de başvuru yapabilirler.

Yönetmelik, biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması için yeni yöntemler sunmaktadır. AB üyesi bir ülkede ruhsat başvurusuna ek olarak, firmalar aynı anda birden fazla üye devlette veya AB genelinde ruhsatlandırma için de başvuru yapabilirler. Ruhsatlandırma süreci biyosidal ürünlerin belirli türleri için sadeleştirilmiştir.

Yeni yönetmeliğin amaçlarından biri de hayvanlar üzerinde yapılan gereksiz testleri engellemektir. Bu nedenle, hayvanlar üzerinde herhangi bir test yapılmadan önce, firmaların, aynı test veya çalışmanın AB biyosidal ürünler mevzuatı kapsamında daha önce yapılmış ve sunulmuş olup olmadığını öğrenmek için ECHA’ya bir sorgu talebi göndermesi gerekmektedir. Eğer bu tür bilgiler mevcutsa, şirketler veri paylaşımı yapmak zorundadır. Yönetmelik ayrıca, biyosidal aktif maddelerin değerlendirilme maliyetlerinin başvuru sahipleri tarafından eşit olarak paylaşılmasını sağlar. Sonuç olarak; onaylı bir aktif maddenin değerlendirme programını veya orijinal uygulamasını içermeyen ancak yine de piyasaya bu aktif maddeyi sunan aktif madde üreticileri ve ithalatçıları, maliyetlere katkıda bulunacaktır. ECHA, değerlendirme maliyetlerine katkıda bulunmuş aktif madde tedarikçileri içeren bir liste oluşturacaktır ve sadece bu listede yer alan tedarikçilerin aktif maddelerini içeren biyosidal ürünler 1 Eylül 2015’e kadar yasal olarak piyasada kalma hakkına sahip olacaktır. Bahsi geçen onaylı tedarikçilerin listesi ECHA web sitesinden duyurulacaktır.

Ayrıca biyosidal ürünlerin kaydı için kullanılan yazılım olan (R4BP)’nin yeni bir sürüm de kullanıma sunulacaktır. Bu, tüm biyosidal ürünlerin başvurularının yapılacağı bir sistem olacaktır. Sistem aynı zamanda sektör ve yetkili merciler arasında yasal gereksinimlere uyulmasına ve bilgi alışverişi yapılmasına olanak tanır. Sistem (Helsinki saati ile) resmi olarak 1 Eylül saat 09:00 'da açılmıştır. A.B içi firmalar, bu tarihten itibaren elektronik ortamda ruhsat başvurusu yapabileceklerdir. ECHA ayrıca, kullanılan R4BP 3’ün kullanımı için el kitapları ve şablonları da sağlamaktadır. KOBİ'ler için de indirimli ücretler uygulanacağı belirtilmektedir.

Firmalar, aktif maddeler ve biyosidal ürünler hakkındaki teknik ve bilimsel verileri toplamak, düzenlemek ve depolamak ve sunmak için IUCLID 5 kullanmak zorundadır. Başvuru için, firmalar bir IUCLID 5 dosyası oluşturabilir ve bunu R4BP 3 aracılığıyla ECHA ve ulusal yetkililere sunabilirler.

A.B. Yeni Biyosidal ürünler Yönetmeliğine dair bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ECHA BPR Broşürü için tıklayınız.

A.B. 98/8 EC BPD kapsamında kayıt olmuş Biyosidal Ürünler listesi için tıklayınız.


Onaylı Aktif madde listesi
için tıklayınız.


Kayıtlı aktif madde tedarikçi listesi için tıklayınız. 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ