BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2013 EKİM AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

AVRUPA KOMİSYONU, (EC) No 1272/2008 CLP YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA, 5. GÜNCELLEMESİNİ YAYIMLADI.

Avrupa Parlamentosu’nun (EC) No 1272/2008 yönetmeliği çerçevesinde, 5. güncellemesi 2 Ekim 2013 tarihinde yayımlanmıştır.

5. Güncelleme şu konuları içermektedir:
* P210 (Önlem ifadesinde ) değişiklik yapılmıştır.
* Bazı maddelerin CLP ve DSD sınıflandırma/etiketleme/ özel konsantrasyon sınır değerlerinde değişiklik yapılmıştır bazı maddeler için de yeni bir uyumlaştırılmış sınıflandırmalar mevzuata katılmıştır.


Özellikle AB bölgesine ihracat yapan firmalar olmak üzere Türk Kimya firmalarının ekli güncellemede bulunan maddeleri kullanıyor olmaları durumunda, çalışmalarını bu yeni bilgiler dahilinde yapmaları ve dokümanlarının güncellemeleri gerektiğini önemle belirtiriz.


Bu güncelleme yayımından 20 gün sonra (22 Ekim 2013 ) yürürlüğe girecek olup maddeler için 1 Aralık 2014 Karışımlar için ise 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren devreye girecektir.


CLP yönetmeliğinin 5. Teknik güncellemesi hakkında detaylar için linkten 944/2013 EU (5th ATP ) güncelleme resmi metnini inceleyebilirsiniz.

 
İlgili kaynak için tıklayınız. 


ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 3 Ekim 2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin yayımlanması ile 17 Temmuz 2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır ancak 3 Ekim 2013 tarihi öncesinde ÇED Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası Valiliğe ya da Bakanlığa sunulmuş projeler için başvuru tarihinde yürürlükte olan ilgili yönetmelik hükümleri geçerli sayılmaktadır.

İlgili Yönetmelik için tıklayınız.


TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASINA DAİR B.M. MODEL MEVZUATLARININ 18. REVİZYONU YAYIMLAMIŞTIR.

Birleşmiş Milletler, Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin B.M. Model Mevzuatları kapsamında 18.revizyonunu yayımlamıştır.


İlgili kaynak için tıklayınız.

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ