CRAD BLOG

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5 Kasım 2013 tarihli 28812 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte yapılan değişikliklere göre; Yönetmelik hükümlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yürütüldüğüne dair ilgili düzenleme yapılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili madde ve betleri de yönetmeliğin hazırlanmasında dayanak olarak eklenmiştir.

Buna ek olarak, yönetmeliğin, atık yönetimi ile ilgili ilkelerin detaylarının verildiği 5. maddesine yeni bir bent eklenmiş; atık taşıma formları ve taşıyıcı firmalar hakkında yönetmeliğin 7. maddesinin ilgili bentlerinde değişiklikler yapılmış; yönetmeliğin üçüncü bölümündeki Taşıma İle İlgili Hükümlere ait tüm maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.


5 Kasım 2013 tarihli 28812 sayılı resmi gazetede ayrıca Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.


İlgili Yönetmelik için tıklayınız.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ