CRAD BLOG

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılırarak yerine, 24.10.2013 Tarihli, Resmi Gazete Sayısı: 28801 olan yönetmelik yayınlanmıştır ve bu Yönetmelik 1/1/2014 t arihinde yürürlüğe girecektir.


Bu yönetmelik, Avrupa Yönetmeliği ADR’ye uyum konusunda, bir çok değişiklik ve zorunlulukları da beraberinde getirmiştir.

* Faaliyet belgesi alma zorunluluğu.
* Taşıt uygunluk belgesi ve izin alma zorunluluğu
* Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulundurulması gerekli olan belgeler


Bunlarla birlikte,
İdari para cezası uygulanması ve diğer yaptırımlarda bu yönetmelikte geçen diğer önemli hususlardır.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdamı veya hizmet alınması zorunluluğu;
Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

* Bu madeye aykırı hareket ederek, tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırmayan işletmelere bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
* Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 1/9/2014 tarihine kadar aranmaz.


Ayrıca, Yetki belgesi sahipleri tehlikeli madde taşıyan taşıtlarına, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır.


İlgili Yönetmelik için tıklayınız.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ