CRAD BLOG

2014-2016 DÖNEMİNE DAİR CoRAP (COMMUNITY ROLLING ACTION PLAN) TASLAĞI YAYIMLANDI.

‘’The Community Rolling Action Plan’’ (CoRAP), A.B. içerisinde belirlenen bir zaman dilimi içerisinde değerlendirilecek maddelerin belirlendiği bir hareket planıdır. ECHA, her sonbaharda yayınladığı ilerleme hareket taslakları ile üye ülkelerin ve ECHA üye yönetim komitesinin görüşlerini alır. ECHA’nın web sayfasında yayınlanan taslak ile madde değerlendirme süreçleri ile ilgili paydaşların bilgilendirilmesi ve kayıtçılar ile üye otoritelerin iletişimlerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

4 Kasım 2013 tarihli en son yayınlanan rapor, CoRAP 2013 – 2015 taslak planın yıllık güncellemesi ve takip eden yıllardaki 2014-2016 CoRAP taslak planı kapsamaktadır. Taslakta, insan sağlığına veya çevreye karşı risk oluşturması konusunda şüphe duyulan maddeler bulunmaktadır. Bu plan 1907/2006 EC nolu REACH mevzuatının (44'ten 48'e kadar maddeleri) kapsamında maddelerin değerlendirilmesi, maddelere ait potansiyel risklerinin açıklanması planlanmaktadır. Taslak, AB üyesi ülkelere 125 adet maddenin değerlendirme sürecine girmesini önermektedir. Önerilen maddelerden 56’sı yeni olup, 69 tanesi ise 20 Mart 2013’te güncellemesi yayınlanan CoRAP’ta bulunmaktadır.

Pek çok durumda, hareket planı öncelikle yaygın kullanıma sahip, ve/veya nihai tüketici kullanımına tabi olan ve kalıcılık, biyobirikim ve toksik, endokrin sistemde bozukluğa neden olan, kanserojenik, mutajenik ve üreme toksik zararlılıklara sahip olan maddeler ile ilgilenmektedir.
 
İlgili doküman için tıklayınız.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ