CRAD BLOG

UYUMLAŞTIRILMIŞ SINIFLANDIRMA VE ETİKETLEME AMAÇLANAN MADDELER LİSTESİNE BİR YENİ MADDE EKLENDİ : isobutyl methacrylate

REACH kapsamında Ek XV dosyası hazırlamak olarak tabir edilen, maddeler hakkında Üye Ülke Yetkili Makamları (MSCAs) veya Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), tarafında Harmonize bir Sınıflandırma ve Etiketleme veya kısıtlama önermek ya da yüksek derecede endişe veren eden maddelerin tanımlamak olarak ifade edebileceğimiz maddelere dair listeye isobutyl methacrylate adlı madde eklenmiştir.


İlgili listenin amacı, maddeyle ilgili tarafların, otoritenin niyetinden vakitlice haberdar olmasını sağlamak ve böylece tarafların bu aşamaya zamanında hazırlanmasına imkan tanımaktır. Bunun yanı sıra, bu liste, Ek XV dosyaları hazırlanma aşamasında Üye Devletler arasında işbirliğini teşvik ederek belirli bir madde ile ilgili dosya hakkında geçmişte bir çalışma olup olmadığını kontrol etmek sureti ile yapılacak işlemlerin tekrarlanmasını önlemeyi amaçlar.

Amaçlanan liste 3 aşamaya ayrılmaktadır:

1) Üye Ülkeler ve/veya Komisyonun aktif planlarının güncel listesi,
2) (Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC), Uyumlaştırılmış Sınıflandırma&Etiketleme (C&L), Kısıtlamalar) kapsamında karar aşamasında olunan maddeler listesi,
3) Üye Devlet veya ECHA tarafından değerlendirildikten sonra listeden geri çekilen maddeler listesi,

Listeye ulaşmak ve hakkında daha detaylı bilgi edinmek için uzmanlarımız ile görüşebilir veya ECHA Web sitesi için tıklayabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ