CRAD BLOG

İŞYERLERİNDE KİMYASALLARIN GÜVENLİ KULLANIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIR!!

Kimyasal maddelerin meydana getirebileceği tehlikeleri, kazaları, çevre ve insana vereceği zararları, en aza indirmek için, güvenli bir şekilde üretilmesi, kullanılması, taşınması ve bertaraf edilmesi gerekmektedir. REACH, CLP ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gibi yönetmelikler bu güvenliği sağlamak için gerekli verileri derlemeyi amaçlayan mevzuatlardır. Derlenen verilerin üretici, tedarikçi ve kullanıcıya kimyasal ürünleri güvenli kullanabilmek için yardımcı olması amaçlanmaktadır. Bu veriler ile Güvenlik Bilgi Formları, (GBF/SDS/MSDS ) sınıflandırma ve etiketleme sistemleri daha güncel ve bilimsel verilere dayanmakta ve bunları kullanıcıların bilgisine sunmaktadır.

Risk yönetimi tedbirlerini ortaya koymak ve işyerinde emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla, AB üyesi olmayan ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkelerde uygulanan bu sistemler sayesinde:

* Kimyasalların tehlikeleri, riskleri ve bu riskleri kontrol etmek için uygulanabilecek tedbirler hakkında yeni bilgiler edinilmekte,


* Tedarikçiler ve kullanıcılar arasında iletişim geliştirilmekte ve yetersiz bilgiden doğabilecek sorunlar önlenmekte,


* Yüksek önem arz eden maddelerin denetimleri artmakta veya bu maddelerin kullanımına kısıtlama getirilmek ya da daha güvenli olan alternatifleriyle değiştirilmesi sağlanmaktadır.

Kimyasalların güvenli kullanımı hakkında daha fazla bilgi için CRAD ekibi ile temas edebilir ve sizlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmesi için neler yapabileceğimizi öğrenebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ