CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜNLER KOMİTESİ, ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURUYOR.

Biyosidal Ürünler Komitesi, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında görüşlerin hazırlanmasını desteklemek ve risk değerlendirmesi uyumuna katkıda bulunmak amacıyla altı çalışma grubu oluşturmuştur.

Bu çalışma gruplarının dört tanesi kalıcı olup şu konular üzerinde çalışmaktadır:
* Etkinlik
* Analitik Yöntemler ve Fiziko-Kimyasal Özellikler
* İnsan Sağlığı
* Çevre


Biyosidal Ürünler Komitesi Çalışma Grupları, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında bilimsel ve teknik değerlendirmeler yapmakta ve ilgili diğer bilimsel ve teknik soruları değerlendirmektedir. Dört kalıcı Çalışma Grubuna ek olarak kurulan, aşağıdaki iki geçici Çalışma Grubu da Biyosidal Ürünler Komitesi’ni desteklemektedir:
* İnsan Maruziyeti
* Gıdalara Atık Transferinin Değerlendirilmesi

Çalışma Grupları Ocak 2014’te çalışmalarına başlayacaktır. Çalışma Grupları yılda beş defaya kadar Helsinki'de bir araya gelecek veya elektronik ortamda faaliyetlerini sürdürecektir.

İlgili web site haberi için tıklayınız.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ