KAYNAKLAR

Biyosidal Ürün Yönetmeliği Nedir?

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BÜY) 31 Aralık 2009 tarihli, 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Ülkemizdeki mevcut yönetmelik ve tüzüklerin yanı sıra AB'nin 98/8/EC sayılı direktifine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; "Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir." 


Yönetmelik Değişikliği: 21 Aralık 2011 tarihli, 28149 sayılı Resmî Gazete
Yönetmelik Değişikliği: 12 Mart 2014 tarihli, 28939 sayılı Resmî Gazete

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ