KAYNAKLAR

Biyosidal Ürün Yönetmeliği Nedir?

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BÜY) 31.12.2009 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Ülkemizdeki mevcut yönetmelik ve tüzüklerin yanı sıra A.B.'nin 98/8/EC sayılı direktifine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; "Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir."
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ