KAYNAKLAR

CLP Mevzuatı Kapsamında Hangi Maddeleri Envantere Bildirmek Zorundayım?

Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterine bildirim zorunluluğu;
a) 1907/2006 (EC) sayılı REACH Yönetmeliği kapsamında (Sınıflandırılmış ve Sınıflandırılmamış) kayda konu olan tüm maddeler.
b) Tehlikeli sınıflandırma kriterlerine uyan maddeler ve kendi hallerinde veya karışımın sınıflandırmasını tehlikeli hale getirecek şekilde bu özet rehberin Ek-I’inde yer alan konsantrasyon sınırlarının üzerinde yer alıp bir karışım içerisinde bulunan ve piyasaya arz edilen maddeler.

Sınıflandırma ve etiketlemesi (tamamen) uyumlaştırılmış ve CLP Yönetmeliği’nin Bölüm 3, Ek- VI’sında listelenmiş olsa dahi bir maddenin bildirimini yapmak zorunda olduğunuzu lütfen unutmayın!
* Türkiye gibi, A.B. dışı ülkelerde yerleşik firmalar için, bundan böyle “ihracat” olarak okunmalıdır.


Ancak, bildirim zorunluluğu, kendileri hakkında özel mevzuat olan ve son kullanıcısının kullanımına hazır halde piyasaya sunulan nihai mamullere uygulanmaz. (örneğin; radyoaktif mamuller, tıbbi ürünler, kozmetik ürünler ve yem ürünleri gibi birçok madde ve karışım için uygulanmaz). Daha fazla detay için, CRAD ekibi ile temas edebilirsiniz.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ