KAYNAKLAR

28848 Sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlaması Yönetmeliğinin Amaçları Nelerdir?

Zararlı Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği'nin Amacı;

* Zararlılık özellikleriyle bağlantılı olarak bir madde veya karışım üzerinde bir yargıyı mümkün kılması ve bir kimyasalı güvenlik yönergeleriyle ilgili bilgi ve uygun zararlılık etiketleriyle birlikte sunmaktır.

* Zararlılık özellikleriyle ilgili olarak bir kimyasal madde veya karışım hakkında bir yargıya varmak ve güvenlik ölçütlerine göre bir kimyasalın etiket ve güvenlik bilgilerini sağlamaktır.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ