KAYNAKLAR

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliğinin (SEA Yönetmeliği) Amacı Nedir?

* Piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı üstün koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasını, etiketlenmesini ve ambalajlanmasını sağlamaktır.

*Yurdumuz kimyasal sınıflandırma ve etiketleme kriterlerinin A.B.’nin 1272/2008 EC Sayılı CLP yönetmeliği ile uyumlaştırılması ve Birleşmiş Milletlerin GHS sistemine geçişin ilk adımı olarak sayılabilmektedir. “28848 Sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlaması (SEA) Yönetmelik”  bu amaçla 11 Aralık 2013’de yayımlanmıştır.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ