MEVZUAT

Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliği, 31 Ekim 2013 Tarih ve 28807 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.


Bu Tebliğin amacı; kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ