MEVZUAT

Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliği

31 Ekim 2013 Tarih ve 28807 Sayılı tebliğin amacı, havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasalların çevre ve insan sağlığına zararlarını engelleyerek, ürün piyasaya arz edilmeden önce yapılması gereken bildirimin esaslarını belirlemek ve ürünün piyasa gözetim ve denetimini sağlamaktır.


Tebliğ kapsamında havuz suyunu dezenfekte etmek amacı ile kullanılmayan pH ayarlanması, çöktürücü, topaklayıcı, parlatıcı, berraklaştırıcı ve teknolojik gelişmelere göre havuz suyunda yardımcı kimyasal madde amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddeleri, üreten, ithal eden, piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişiler bulunmaktadır.

 

Tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ