KAYNAKLAR

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği (SEA Yönetmeliği) Uygulama Tarihleri Ne Zamandır?

 SEA Yönetmeliği uygulama tarihleri aşağıda yer almaktadır;

Maddeler
Tarih Etiketleme Sınıflandırma GBF üzerinde 
01.01.2014'den itibaren SAE/DSD Mecburi
veya
SEA/CLP Opsiyonel
Etikette SAE/DSD
kullanılıyor ise sadece SAE/DSD
01.06.2015'ten itibaren SEA / CLP Mecburi
SAE/DSD geçersiz 
SEA/CLP ve SAE/DSD
birlikte zorunlu
01.06.2016'dan itibaren SEA/ CLP Mecburi SEA/ CLP Mecburi
Karışımlar
Tarih Etiketleme Sınıflandırma SDS üzerinde 
01.01.2014-01.06.2016
Tarihleri arasında
SAE/DPD Mecburi
veya
SEA/CLP Opsiyonel
Etikette SAE/DSD
kullanılıyor ise sadece SAE
ve
Etikette SEA/CLP
kullanılıyor ise SEA ve SAE birlikte
01.06.2016'dan itibaren SEA/CLP Mecburi
SAE/DPD geçersiz 
SEA/ CLP Mecburi
SAE/DPD geçersiz 

 

AÇIKLAMALAR;
* 1.06.2016’dan önce piyasaya sürülen Karışımların 1.06.2018’e kadar SEA/CLP’ye göre yeniden etiketlenmesi ve ambalajlanması zorunlu değildir.
* 27092 Sayılı SAE yönetmeliği 01.06.2016 Tarihinden itibaren yürürlükten tamamen kaldırılmıştır.


KISALTMALAR;

DSD: Dangerous Substances Directive 67/548 EEC
DPD: Dangerous Preparatioıns Directive 99/45 EC
CLP: 1272/2008 EC Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures
SEA: Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
SAE: Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

 


 

İLETİŞİM BİLGİLERİ