CRAD BLOG

ECHA BİYOSİDAL ÜRÜNLERE DAİR YENİ BİR REHBER DOKÜMAN YAYIMLADI.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) için insan sağlığı risk değerlendirmesine dair yeni bir doküman yayımladı.

Rehber, REACH uygulaması için geliştirilen zararlılık değerlendirmesini içeren Teknik Kılavuzun ve CLP Yönetmeliğine dair rehberin yanı sıra Biyosidal Ürünler Direktifi kapsamında rehber için teknik notlardaki unsurlar dikkate alınarak, ECHA ve Üye Devletlerin yetkilileri tarafından geliştirilmiştir.

Rehber, zararlılık ve maruziyet değerlendirmesinin nasıl gerçekleştirileceğine ve aktif maddeler ve ürünler için insan sağlığı risk değerlendirmesi hususunda risk karakterizasyonunun nasıl yapılacağına dair teknik bilgi sağlamaktadır.

Bu rehber, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği için yeni biyositler rehber yapısının bir parçasını oluşturacaktır. Diğer B Kısmı için rehber dokümanlarının, 2014 yılında yayımlanması düşünülmektedir, geliştirilme aşamasındadır.


İlgili web site haberi için tıklayınız.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ