MEVZUAT

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.


Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.

Bu Yönetmelik ile birlikte, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 sayılı ''Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik'' yürürlükten kaldırılmıştır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ