SİZ HALA REACH İLE TANIŞMADINIZ MI?

Avrupa Birliği’nin kimyasalların yönetimi üzerine uyguladığı politikaya REACH denmektedir. Açılımı; Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals olmaktadır. Kimyasalların, Kayıtlandırılması, Değerlendirmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.


2006 Yılında Avrupa Birliği’nin hazırlamış olduğu REACH tüzüğü, A.B. Parlamentosu ve konseyinde eş zamanlı oylama ile kabul edilerek hayatımıza girmiştir. REACH’ in hazırlanış sebebi ise kimyasalların getirdiği tehlikelerin ve taşıdığı risklerin değerlendirilmesine yönelik seçimli yöntemlerin önerilmesi ve yenilik ile rekabetin arttığı A.B. iç pazarında serbestçe dolaşımının kolaylaştırılmasının yanı sıra, insan sağlığına ve çevreye en yüksek düzeyde koruma güvencesi sağlamaktır.


REACH Kimyasal Maddelerin zararlı veya zararsızlığına dair tüm dataları ortaya koyma zorunluluğunu şart koşar, veri yoksa pazar da yok anlayışını taşır. Veri paylaşımı ve bilgilendirme ile insan ve çevre sağlığını korumanın en temel koşullarından birini oluşturmaktadır. Aynı madde için tek sorumlu kuralı getirilerek mükerrer tescil önlenmiş olup, tescil için başvurulanlar arasında madde ile ilgili veri paylaşımının sağlanmasına özendirilmiştir. A.B. Bölgesinde REACH’ in getirdiği bilgi paylaşımı ve evrak yükümlülükleri insan ve çevre sağlığına dair daha güzel bir gelecek için çalışmaya ve çalışmalarının olumlu sonuçlarını almaya devam etmektedir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ